کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای انتشارات نگاه دانش اثر حسین جلیلیان و عبدالحمید ابراهیمی شامل بیش از 1700 تست تألیفی طبقه بندی شده و کاملاً استاندارد منطبق با سرفصل دروس مدیریت بازاریابی با پاسخهای کاملا تشریحی همراه با نکات آموزشی در پاسخ ها

جامع ترین کتاب مجموعه سوالات مدیریت بازاریابی (تألیفی) با پاسخ های تشریحی