این کتاب شامل 2000 تست تألیفی طبقه بندی شده و کاملاً استاندارد دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح های عمرانی با پاسخ‌های کاملا تشریحی و ذکر نکات مهم و آموزشی در پاسخ‌ها می‌باشد. در این کتاب تست ها از مباحث و موضوعات جدیدی که در سالهای اخیر مورد توجه طراحان سوال این درس بوده طرح شده است و کاملا منطبق بر جدیدترین سرفصلهای مصوب آموزشی این درس می‌باشد.