کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان انتشارات نگاه دانش اثر محسن نظری شام 2000 تست تألیفی طبقه بندی شده در 10 فصل و کاملاً استاندارد منطبق با سرفصل دروس اقتصاد کلان با پاسخهای کاملا تشریحی همراه با نکات آموزشی در پاسخ ها

جامع ترین کتاب مجموعه سوالات اقتصاد کلان (تألیفی) با پاسخ های تشریحی