کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد انتشارات نگاه دانش اثر محسن نظری شام 2000 تست تألیفی طبقه بندی شده  و کاملاً استاندارد منطبق با سرفصل دروس اقتصاد خربد ا پاسخهای کاملا تشریحی همراه با نکات آموزشی در پاسخ ها

جامع ترین کتاب مجموعه سوالات مدیریت اقتصاد خرد (تألیفی) با پاسخ های تشریحی