کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی مجید ایوزیان و میثم حدادی شامل 2000 تست آزمونهای سراسری  طبقه بندی منطبق با سرفصل مصوب وزارت علوم با پاسخهای کاملا تشریحی که در بعضی از سوالها چندین راه حل ارائه گردیده همراه با نکات آموزشی در پاسخ های تشریحی