• سوالات میکرو طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری (1000 تست مهم همراه با ارائه متن قانون)
  • پاسخ های کاملا تشریحی همراه با بیش از 200 نکته طلایی
  • منطبق با جدیدترین قوانین و مقررات 1397
  • به انضمام تست های تألیفی و سوالات کلیه آزمون های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری تا 97