مشخصات، قیمت و خرید کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری اثر احمد غفوری

✅ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده قانون
✅ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد قانون و پرهیز از ارائه نظرات متعدد
✅ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز
✅ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده قانون
✅توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا
✅پر رنگ کردن کلمات مهم قانون
✅به همراه قوانین خاص مورد نیاز آزمون های حقوقی