مشخصات، قیمت و خرید کتاب شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری اثر احمد غفوری

✅ ارائه نکات مورد نیاز آزمون‌های حقوقی ذیل هر ماده قانون

✅ ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد قانون و پرهیز از ارائه نظرات متعدد

✅ ارائه مثال‌های متعدد و استفاده از جداول در موارد مورد نیاز

✅ ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده قانون

✅ توضیح مواد مرتبط قانون به صورت یکجا

✅ پر رنگ کردن کلمات مهم قانون

✅ به همراه قوانین خاص مورد نیاز آزمون های حقوقی