کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری اثر گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
  • تست های برگزیده آیین دادرسی کیفری همراه با پاسخنامه ازکلیه‌ی آزمون های حقوقی
  • همراه با سوالات آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۹۶
  • دربردارنده قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۹۳
  • با اعمال اصلاحات قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴
  • دربردارنده قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۳
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
  • مناسب جهت بهره‌مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان