بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری

تحصیلات تکمیلی / بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری

بهترین کتاب تست آیین دادرسی کیفری مطابق با جدیدترین تغییرات و سرفصل های آزمون های حقوقی و مناسب برای کلیه آزمون های حقوقی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، آزمون وکالت و قضاوت و …)