کتاب 1000 تست برگزیده و طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری با پاسخ های کاملا تشریحی اثر یحیی بخشی و امید بخشی از  انتشارات چتر دانش