در کتاب شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر محمد مصدق از انتشارات جنگل به تشریح نکات کاربردی این قانون که مصوب 1399 است، پرداخته شده و به کلیه سوالات و ابهامات رایج در آن مباحث نیز پاسخ داده شده است.

این کتاب شامل سرفصلهای زیر می‌باشد:

  • کاهش یا تبدیل مجازات حبس تعزیری
  • توسعه و تسهیل ارفاق‌های قانون
  • تعدد و تکرار جرم