مشخصات و خرید کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی نشر میزان اثر دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری, حمیدرضا کلانتری,ابراهیم زارع, دکتر زینب ریاضت

هدف از تدوین این کتاب با روش حاشیه نگاری بر قانون، اولا: تدوین حقوق جزای عمومی مبتنی بر تمامی مواد مربوط به کتاب اول قانون مجازات اسلامی و ثانیا: بیان نکات علمی، نظری و عملی مفید و حتی نقد برخی از نظریه های بر خلاف مبانی بوده است.