مشخصات و خرید کتاب منتخب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر فخرالدین عباس زاده از انتشارات کتاب آوا

شیوه‌ی آموزش این کتاب براساس سرفصل‌های دانشگاهی است که با تطبیق موضوعی براساس قوانین خاص اعلام شده از سوی اسکودا و گردآوری نکات آزمونی و طرح سوالات تشریحی، منبعی کامل برای درک بهتر مطالب و مباحث حقوق جزای اختصاصی جهت آمادگی در آزمونهای حقوقی خواهد بود. دکتر عباس زاده تا حد امکان اکثر نکات مندرج در این کتاب را به منابع اصلی ارجاع داده است، بنابراین این کتاب با تجمیع نظریات آزمونی که برگرفته از منابع اصلی است، سعی در ساده‌سازی فرآیند آموزش برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی دارد.

ویژگی‌های اصلی کتاب منتخب حقوق جزای اختصاصی اثر دکتر عباس زاده

  • تطبیق موضوعی براساس قوانین خاص اعلام شده از سوی اسکودا
  • تطبیق موضوعی براساس کلیدهای سازمان سنجش در آزمون های حقوقی تا سال 98
  • نکات یکپارچه سازی شده آزمونی و طبقه بندی شده
  • قوانین خاص آزمونی منطبق با سرفصل های مطروحه
  • آرای وحدت رویه صادره از سال 92 الی 98