کتاب مجموعه سوالات میکرو طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی با پاسخ های کاملا تشریحی شامل:

  • بیش از 1500 تست میکرو طبقه بندی شده با پاسخ های کاملا تشریحی

  • همراه با بیش از 300 نکته طلایی اثر مهدی پناهی انتشارات ارشد

  • منطبق بر جدیدترین قوانین و مقررات 1397

  • قابل استفاده کلیه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری و حقوقی