در این کتاب نکات کلیدی حقوق جزا (3000 نکته کلیدی) به صورت میکرو طبقه‌بندی شده بر اساس مواد حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی در بیش از 190 سرفصل ارائه شده است و منبعی بسیار خوب برای جمع بندی و مروز نکات اصلی، مهم و برتر حقوق جزا در کلیه‌ی آزمون‌های حقوقی می‌باشد.