کتاب قانون یار مجازات اسلامی اثر گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار مجازات اسلامی به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون مجازات آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخنامه آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
  • تست های منتخب حقوق جزا همراه با پاسخنامه
  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
  • قانون مجازات راجع به انتقال مالِ‌غیر مصوب ۱۳۰۸
  • قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند
  • همراه با سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون‌های وکالت
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
  • مناسب جهت بهره مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان