آیین دادرسی کیفری به مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به منظور کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی به جرم، راه‌های اعتراض به آراء، اجرای آرای قضائی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و … وضع شده است.  این قوانین و مقررات در سال 1392 توسط قانون‌گذاران پس از سال‌ها  اصلاح شدند و تاکنون هیچ قانون جدیدی به آن اضافه نشده است؛ از این رو، مؤلفین کتاب‌های حقوقی سعی نموده‌اند تا آثار خود را با توجه به اصلاحات انجام شده به روز نمایند. کتاب آیین دادرسی کیفری اثر دکتر علی خالقی از انتشارات شهر دانش یکی از همان آثار اصلاح شده بوده و در 2 جلد تدوین گشته است؛ کتاب حاضر با استناد به اصلاحات اخیر و بهره‌مندی از نظریات حقوقدانان برجسته مباحث قبلی را با نثری روان تشریح نموده است.

معرفی کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی جلد دوم

مؤلف در جلد دوم کتاب ادامه مباحث جلد 1 را توضیح داده و با نثری شیوا و روان به بررسی اصلاحات به عمل آمده در قوانین کیفری پرداخته است؛ به طوری که تمامی الحاقات و مباحث کتاب را به روز رسانی نموده است. داوطلبان مقطع کارشناسی با مطالعه کتاب  پیش رو می‌توانند خود را برای آزمون‌های حقوقی در مقاطع بالاتر آماده کنند و درس آیین دادرسی کیفری 1 را با موفقیت پشت سر بگذارند.

جلد دوم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی به سرفصل‌های صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری و دلایل اثبات می‌پردازد.