آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد محسن راد نشر جهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم انسانی / مدیریت / آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد محسن راد نشر جهش

آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد محسن راد نشر جهش

۳۵,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

 • شرح بسیار جامع و کامل آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • شامل بیش از 500 مثال میکرو طبقه بندی شده با حل کاملا تشریحی در هر مبحث و فصل
 • سوالات کارشناسی ارشد سراسری و تألیفی دوره‌های گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کتاب آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد تألیف محسن راد مرکز نشر جهش شامل:

 • شرح بسیار جامع و کامل آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
 • شامل بیش از 500 مثال میکرو طبقه بندی شده با حل کاملا تشریحی در مبحث و فصل
 • تستهای تألیفی و کنکوری کارشناسی ارشد دوره‌های گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (محسن راد):

در طول سالهای اخیر صنایع کشور به این نکته پی برده است که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باید کیفیت محصولات و خدمات خود را کاملاً بهبود بخشد و در افزایش بهره‌وری خود پویایی داشته باشد. بخش عظیمی از تلاش‌های مربوط به بهبود کیفیت و بهره‌وری صنایع به منابع انسانی آن یعنی مهندسان و مدیران مربوط می‌شود.

چرا که این افراد فعالیت‌های مربوط به طراحی و توسعه محصول جدید، فرآیند تولید، سیستم‌های تولیدی و کلیه‌ی عملیاتی را که در نهایت به تحویل محصول به مشتری می‌انجامد، به عهده دارند. در همین مورد ابزارهای آمار و احتمال می‌تواند کمک مؤثری به مهندسان و مدیران باشد. بنابراین، تربیت مهندس و مدیر در استفاده از این‌گونه ابزارها می‌تواند نقش اساسی در بهبود کیفیت و بهره‌وری صنایع کشور داشته باشد. این کتاب مطالبی در زمینه کاربردهای آمار و احتمال برای مهندسان و مدیران ارائه می‌کند. همچنین یک متن کامل برای درس آمار و احتمال رشته‌های مدیریت، حسابداری و اقتصاد و همچنین داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد این رشته‌ها می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: آمار توصیفی

 1. آمار توصیفی
 2. اندازه‌گیری و مقیاس‌سازی
 3. صفت
 4. جدول فراوانی
 5. نمودارهای آماری
 6. شاخص‌های مرکزی
 7. چندک‌ها
 8. شاخص‌های پراکندگی
 9. چولگی و کشیدگی
 10. متغیر استاندارد شده
 11. نابرابری چبیشف

فصل دوم: آنالیز ترکیبی

 1. جایگشت‌ها
 2. ترکیب‌ها

فصل سوم: احتمال

 1. فضای نمونه‌ای و پیشامدها
 2. اعمال جبری روی پیشامدها
 3. نمودار ون
 4. نمادگذاری و اصول موضوعه احتمال
 5. احتمال شرطی
 6. فرمول احتمال تام و فرمول بیز
 7. پیشامدهای مستقل

فصل چهارم: متغیرهای تصادفی

 1. توابع توزیع
 2. متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته
 3. محاسبه‌ی چندک‌ها و مد
 4. متغیرهای تصادفی دو بعدی
 5. تابع توزیع تجمعی توأم
 6. توزیع‌های شرطی
 7. استقلال دو متغیر تصادفی
 8. توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی

فصل پنجم: امید ریاضی

 1. تعریف امید ریاضی
 2. امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
 3. امید ریاضی توابعی از دو متغیر تصادفی
 4. کوواریانس و ضریب هبستگی
 5. تابع مولد گشتاورها
 6. نامساوی‌های مارکوف و چبیشف
 7. امید ریاضی شرطی

فصل ششم: توزیع‌های خاص

 1. توزیع یکنواخت گسسته
 2. توزیع برنولی
 3. توزیع دوجمله‌ای
 4. توزیع فوق هندسی
 5. توزیع پواسون
 6. توزیع‌های دوجمله‌ای منفی و هندسی
 7. توزیع چندجمله‌ای
 8. توزیع یکنواخت پیوسته
 9. توزیع‌های گاما، نمایی و خی دو
 10. توزیع نرمال (هنجاری)

فصل هفتم: روش‌های نمونه‌گیری و توزیع‌های نمونه‌ای

 1. نمونه‌گیری تصادفی ساده
 2. نمونه‌گیری تصادفی با طبقه‌بندی
 3. نمونه‌گیری خوشه‌ای (گروهی)
 4. نمونه‌گیری سیستماتیک
 5. توزیع‌های نمونه‌ای

فصل هشتم: برآورد

 1. برآورد نقطه‌ای
 2. ملاک‌هایی برای برآوردگر
 3. کارایی
 4. برآورد کننده سازگار
 5. روش‌های برآوردیابی
 6. برآورد فاصله‌ای (فاصله اطمینان)
 7. طرز پیدا کردن فاصله اطمینان
 8. فاصله اطمینان برای میانگین جامعه
 9. فاصله اطمینان برای تفاضل دو میانگین
 10. فاصله اطمینان برای نسبت
 11. فاصله اطمینان برای تفاضل دو نسبت
 12. فاصله اطمینان برای واریانس جامعه نرمال
 13. فاصله اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو جامعه نرمال مستقل

فصل نهم: آزمون‌های فرض‌های آماری

 1. فرض‌ها و آزمون‌ها
 2. آزمون‌های یک دامنه و دو دامنه
 3. آزمون‌های مربوط به میانگین
 4. آزمون‌های مربوط به برابری دو میانگین
 5. آزمون‌های فرض درباره واریانس جامعه نرمال
 6. آزمون‌های فرض برای مقایسه‌ی واریانس‌های دو جامعه نرمال مستقل
 7. آزمون‌های مربوط به نسبت
 8. آزمون‌های برازندگی
 9. آزمونهای استقلال (جدول توافقی)
 10. رابطه‌ی بین فاصله اطمینان و آزمون فرض
 11. P- مقدار (P-value)

فصل دهم: تحلیل واریانس

 1. تحلیل واریانس یک طرفه (یک عاملی)
 2. تحلیل واریانس دو طرفه (دو عاملی)

فصل یازدهم: هبستگی و رگرسیون

 1. نمودار پراکنش
 2. برآورد ضریب همبستگی
 3. رگرسیون

فصل دوازدهم: سری‌های زمانی

 1. تعریف سری زمانی
 2. انواع سری‌های زمانی
 3. اجزاء تشکیل دهنده‌ی سری‌زمانی
 4. مدل‌های سری زمانی
 5. پیش‌بینی
 6. مدل پیش‌بینی بدون تغییر
 7. مدل پیش‌بینی با درصد تغییر
 8. مدل میانگین متحرک ساده
 9. مدل میانگین متحرک موزون
 10. مدل نمو هموار ساده
 11. مدل نمو هموار هلت وینترز
 12. مدل پیش‌بینی باکس و جنکینز
 13. مدل پیش‌بینی اقتصادسنجی
 14. مدل کیفی
 15. مدل طوفان مغزی
 16. مدل گروه اسمی
 17. مدل تلفیقی

فصل سیزدهم: شاخص‌ها

 1. شاخص قیمت ساده
 2. شاخص قیمت مرکب
 3. شاخص‌های مهم متداول
 4. برخی کاربردهای شاخص قیمت

فصل چهاردهم: نظریه تصمیم آماری

 1. شش گام در نظریه تصمیم
 2. انواع شرایط تصمیم‌گیری
 3. تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان
 4. تصمیم‌گیری در شرایط ریسک
 5. تصمیم‌گیری با استفاده از قضیه بیز

فصل پانزدهم: آشنایی با نرم‌افزار SPSS

سؤالات آمار و احتمالات رشته اقتصاد با پاسخ تشریحی
سؤالات آمار و احتمالات رشته حسابداری- مدیریت با پاسخ تشریحی

تمرین‌های دوره‌ای در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی
ضمیمه: جدول‌های آماری

توضیحات تکمیلی

وزن965 g
» شرح درس:

شرح جامع و کامل آمار و احتمال

» مثال و تمرین:

مثال ها و تمرین های متعدد و متنوع در بین مباحث هر فصل

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – به صورت طبقه بندی شده در پابان هر فصل

» تست‌های تألیفی:

دارد – به صورت طبقه بندی شده در پابان هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل کاملا تشریحی کلیه مثالها، تمرینها و تست‌های کتاب

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

محسن راد

» ناشر:

نشر جهش

» تعداد صفحات:

671 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-364-0

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد محسن راد نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

تحصیلات تکمیلی

واحد پشتیبانی: 02166972595
واحد فروش: 02166972678
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@