خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابرسی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم انسانی » حسابداری » خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابرسی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابرسی

۱۵,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • چکیده بیش از ۲۰ منبع اصلی درسی
 • بیش از ۱۰۰۰ مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت، آزمون جامع حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری

موجود در انبار

توضیحات

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابرسی شامل:

 • چکیده بیش از ۲۰ منبع اصلی درسی
 • بیش از ۱۰۰۰ مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت، آزمون جامع حسابداران رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری

مفاهیم و کلیات

 1. سیر تحول تاریخی حسابرسی
 2. تعریف حسابرسی
 3. تعریف حسابرس
 4. تعریف حسابدار
 5. تعریف بررسی
 6. اهداف حسابرسی
 7. صورتهای مالی حسابرسی شده
 8. اعتباردهی
 9. دامنه حسابرسی
 10. تفاوت حسابداری و حسابرسی
 11. انواع حسابرسی: انواع حسابرسی از نظر اهداف و موضوعات رسیدگی – حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار – حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی – حسابرسی از نظر زمان انجام کار
 12. انواع حسابرسان
 13. وجوه افتراق بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی
 14. وظایف بازرس قانونی
 15. تفاوت حسابرس و بازرس قانونی
 16. بررسی همپیشگان
 17. استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

آیین رفتار حرفه ای

 1. ویژگیهای مشترک حرفه ها
 2. مجموعه پیچیده ای از دانش
 3. استانداردهای ورود به حرفه
 4. مسئولیت خدمت به جامعه
 5. نیاز به اعتماد جامعه
 6. اهم موازین رفتار حرفه ای حسابرسی: استقلال – درستکاری و بی طرفی – رعایت استانداردهای عمومی – رعایت استانداردهای حسابرسی – عدم افشای اطلاعات محرمانه صاحبکار – مشروط نبودن حق الزحمه به کسب نتایج خاص – پرهیز از انجام اعمالی که موجب بدنامی می شود – آگهی و تبلیغات نبایستی نادرست و گمراه کننده باشد – عدم پرداخت حق کمیسیون برای جلب مشتری – نام موسسه نبایستی گمراه کننده باشد
 7. عوامل کاهش دهنده خطرات پیش روی حسابرسان در برابر دعاوی احتمالی

مسئولیت های قانونی حسابرسان

 1. سایر مسئولیت های حسابرسان
 2. معادل تقلب
 3. گزارش گیری تقلب و اشتباه

طراحی و اجرای برنامه ریزی حسابرسی

 1. فلوچارت سازمانی مؤسسات حسابرسی
 2. شرح وظایف و مسئولیتها
 3. پذیرش صاحبکار جدید
 4. کمیته حسابرسی
 5. کسب شناخت از فعالیت صاحبکار
 6. ارتباط با حسابرسی قبلی
 7. مذاکرات اولیه با صاحبکار
 8. حق الزحمه
 9. استفاده از پرسنل صاحبکار
 10. موافقتنامه حسابرسی
 11. قرارداد حسابرسی
 12. نکات اساسی قرارداد حسابرسی
 13. نمونه قرارداد حسابرسی
 14. طرح کلی حسابرسی
 15. بودجه های زمانی کار حسابرسی
 16. عطف در حسابرسی
 17. نکات قابل توجه در تدوین طرح کلی حسابرسی
 18. برنامه حسابرسی
 19. برنامه ریزی حسابرسی
 20. ضرورت تشکیل پرونده حسابرسی
 21. طبقه بندی پرونده های حسابرسی

کنترل داخلی

 1. تعریف کنترلهای داخلی
 2. اطمینان نسبی
 3. انواع کنترلهای داخلی
 4. طبقه بندی کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
 5. ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
 6. تمایز بین حسابرس داخلی با مستقل
 7. ارزیابی سیستم کنترل داخلی
 8. مزایای شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی
 9. ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار
 10. چرخه فروش درآمدها و دریافتها
 11. چرخه خرید
 12. کنترلهای داخلی حقوق و دستمزد
 13. چرخه حقوق و دستمزد
 14. روشهای مستندسازی کسب شناخت از ساختار کنترل داخلیی توسط حسابرسان
 15. پرسشنامه کنترل داخلی
 16. شرح نوشته سیستم کنترل داخلی
 17. نمودگر سیستم کنترل داخلی
 18. ارزیابی ساختار کنترل داخلی
 19. شرایط قابل گزارش (نام مدیریت)
 20. کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری
 21. نمونه هایی از مستند سازی سیستم
 22. نحوه نگهداری از پرونده اصلی
 23. کنترلهای کاربردی
 24. کنترل های اطلاعات ورودی
 25. کنترل های پردازش
 26. کنترلهای اطلاعات خروجی
 27. ارزیابی ساختار داخلی توسط حسابرسان
 28. کنترل داخلی در سیستمهای کامپیوتری
 29. مستند سازی

احتمال خطر حسابرسی و ریسک

 1. تعریف ریسک (از دیدگاه رهنمودهای حسابرسی)
 2. ریسک حسابرسی
 3. انواع ریسک حسابرسی
 4. اجزای تشکیل دهنده ریسک حسابرسی
 5. ریسک ذاتی (IR)
 6. عوامل مؤثر بر برآورد ریسک ذاتی
 7. ریسک کنترلی (CR)
 8. ریسک عدم کشف (DR)
 9. اجزای ریسک عدم کشف
 10. اهمیت
 11. رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی
 12. ارزیابی اثر اشتباهات و یا تحریفها
 13. رابطه بین برآورد خطر ذاتی و برآورد خطر کنترل
 14. اهمیت و خطر حسابرسی در ارزیابی شواهد حسابرس

شواهد و روشهای حسابرسی

 1. مدارک کافی و مستدل و قابل اطمینان
 2. شواهد حسابرسی
 3. رابطه بین شواهد با احتمال خطر حسابرسی
 4. ایرادات قابل شناسایی با روشهای تحلیلی
 5. اهداف حسابرسی حاصل از تاییدیه
 6. انواع تاییدیه
 7. شواهد حاصل از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 8. روشهای مورد استفاده برای شناسایی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 9. صورتهای مالی فرضی
 10. تاریخ گذاری دوگانه
 11. نمونه گیری در حسابرسی

حسابرسی دارائیهای جاری

 1. اثبات مانده حسابها (آزمونهای محتوا)
 2. ماهیت وجود نقد
 3. اصطلاحات مربوط به وجوه نقد
 4. اوراق بهادار قابل داد و ستد
 5. برنامه حسابرسی اوراق بهادار قابل داد و ستد
 6. ماهیت و منابع حسابها و اسناد دریافتنی
 7. اهداف حسابرسان از رسیدگی به حسابها و اسناد دریافتنی
 8. کنترلهای داخلی مربوط به حسابها و اسناد دریافتنی
 9. برنامه حسابرسی حسابها و اسناد دریافتی
 10. موجودیهای مواد و کالا
 11. اهداف رسیدگی به موجودی کالا
 12. کنترلهای داخلی مربوط به موجودی کالا
 13. برنامه حسابرسی موجودیهای مواد و کالا
 14. چرخه موجودی مواد و کالا

دارائی های ثابت

 1. تفاوت حسابرسی دارائیهای ثابت با حسابرسی دارائیهای جاری
 2. چرخه دارائی های ثابت
 3. کنترلهای داخلی مربوط به دارائیهای ثابت
 4. برنامه حسابرسی اموال، ماشین آلات و تجهیزات
 5. استهلاک دارائیهای ثابت
 6. اهداف حسابرسان از حسابرسی استهلاک
 7. برنامه حسابرسی هزینه استهلاک و استهلاک انباشته

دارائی های نامشهود

 1. اهداف حسابرسان از رسیدگی به دارائیهای نامشهود
 2. کنترلهای داخلی
 3. برنامه حسابرسی

بدهی های جاری

 1. اهداف حسابرسان از رسیدگی به حسابهای پرداختنی
 2. کنترلهای داخلی حسابهای پرداختنی
 3. برنامه حسابرسی مربوط به حسابهای پرداختنی

بدهیهای بلند مدت (بهره دار)

 1. اهداف حسابرسان از رسیدگی به بدهیهای بلند مدت (بهره دار)
 2. کنترلهای داخلی مربوط به بدهیهای بهره دار
 3. برنامه حسابرسی مربوط به بدهیهای بهره دار

حقوق صاحبان سرمایه

 1. اهداف رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه
 2. کنترلهای داخلی مربوط به حقوق صاحبان سرمایه
 3. برنامه حسابرسی مربوط به سهام سرمایه
 4. سود (زیان) انباشته و سود سهام

درآمدها و هزینه ها

 1. ارتباط درآمد با حسابهای ترازنامه
 2. درآمدهای متفرقه
 3. اهداف حسابرسان از رسیدگی به حساب درآمدها و هزینه ها
 4. برنامه حسابرسان جهت رسیدگی به حساب درآمدها و هزینه ها

کاربرگهای حسابرسی

 1. تعریف کاربرگ حسابرسی
 2. اهداف کاربرگهای حسابرسی
 3. انواع کاربرگها
 4. رهنمودهایی برای تهیه و تنظیم کاربرگها
 5. طرح کاربرگ حسابرسی
 6. تهیه کاربرگها
 7. سرپرستی حسابرسان و بررسی کار آنان بوسیله کاربرگهای حسابرسی
 8. تقسیم کار و هماهنگ کردن کار حسابرسی بوسیله کاربرگها
 9. محتوای کاربرگهای حسابرسی
 10. کاربرگهای حسابرسی و مسئولیت حسابرسان
 11. ماهیت محرمانه کاربرگها
 12. مالکیت کاربرگهای حسابرسی
 13. سازمان کاربرگهای حسابرسی
 14. پرونده های جاری
 15. پرونده های دائمی
 16. کنترل کیفیت در مؤسسات حسابرسی
 17. کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی
 18. استانداردهای کنترل کیفیت

گزارش حسابرسی

 1. افشاء در صورتهای مالی
 2. اجزای اصلی گزارش حسابرس
 3. تاریخ گذاری دوگانه
 4. استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
 5. گزارش استاندارد مقبول
 6. گزارشات تعدیل شده
 7. انحراف از استانداردهای حسابداری
 8. محدودیت در دامنه رسیدگی
 9. ابهام
 10. نشانه های مالی
 11. نشانه های عملیاتی
 12. سایر نشانه ها
 13. برطرف نشدن تردید درباره تدارم فعالیت
 14. تأکید بر مطالب خاص
 15. انواع اظهار نظر
 16. استفاده از کار سایر حسابرسان
 17. عدم اشاره به کار حسابرسان دیگر
 18. اشاره به کار سایر حسابرسان
 19. وجود عدم یکنواختی در کاربرد اصول حسابداری
 20. تاکید بر یک موضوع خاص
 21. انحراف موجه از اصول پذیرفته شده حسابداری
 22. اظهار نظرهای متفاوت درباره هر یک از صورتهای مالی
 23. گزارشهای حسابرسان درباره صورتهای مالی مقایسه ای
 24. تاییدیه مدیران
 25. اقدامات حسابرس در هنگام دریافت تاییدیه مدیران
 26. اجزای اصلی تاییدیه مدیران
 27. اقدامات حسابرس ذر صورت خودداری مدیران از ارائه تاییدیه
 28. نمونه گزارشات حسابرسی

حسابرسی عملیاتی و سایر خدمات اعتباردهی

 1. سایر خدمات اعتباردهی
 2. نقش اعتباردهی
 3. گزارش های ویژه
 4. نمونه هایی از گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای مقررات مالیات بر درآمد
 5. نمونه هایی از گزارش حسابرسی درباره صورتهای مالی خلاصه

آزمون کارشناسی ارشد حسابرسی ۱۳۸۵

بهمراه بخش معرفی منابع کارشناسی ارشد حسابرسی در انتهای کتاب

اطلاعات بیشتر

وزن420 g
» شرح درس:

شرح درس بهمراه نکات مهم و کلیدی

» تست‌های تألیفی:

دارد

» پاسخ تشریحی:

دارد

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

مهران علایی، علی بعیدی مفردنیا

» ناشر:

پردازش

» تعداد صفحات:

265 صفحه قطع وزیری

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابرسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن