مشخصات و خرید کتاب آمار و احتمال دکتری زیر ذره‌بین تألیف محسن طورانی و سیمین لطیفی از انتشارات نگاه دانش

  • آموزش گام به گام و پوشش کامل مباحث بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم
  • حل تشریحی و بررسی آزمون های دکتری سالهای قبل در انتهای کتاب
  • استفاده از مثال های کتب مرجع در متن درس جهت تثبیت یادگیری
  • استفاده از سؤالات آزمون های کارشناسی ارشد مرتبط با آزمون دکتری سال های اخیر
  • سؤالات طبقه بندی شده موضوعی در انتهای هر فصل همراه با حل تشریحی
  • استفاده از روش های حل مسئله بودن نیاز به محاسبات