ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم انسانی / مدیریت / ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش

۴۲,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

– شرح کامل درس، مفاهیم و قضایا
– ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی در بین مباحث هر فصل
– استفاده از روابط منحصربفرد و راهبردی جهت بالابردن سرعت عمل در تست‌زنی
– مثالها و سوالات تألیفی متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
– سوالات کارشناسی ارشد سنوات گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

موجود در انبار

توضیحات

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد تألیف فرزین حاجی جمشیدی مرکز نشر جهش (چاپ چهاردهم) شامل:

 • شرح کامل درس، مفاهیم و قضایا
 • ارائه نکات بسیار مهم و کلیدی در بین مباحث هر فصل
 • استفاده از روابط منحصربفرد و راهبردی جهت بالابردن سرعت عمل در تست‌زنی
 • مثالها و سوالات تألیفی متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • سوالات کارشناسی ارشد سنوات گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (فرزین حاجی جمشیدی):

کتاب حاضر ویرایش دوم کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد است که با توجه به نیاز روزافزون دانشجویان به مراجع معتبر برای بازخوانی دروس گذشته و آشنایی با نحوه سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد و روش پاسخگویی به آنها نگاشته شده است. ویژگی‌های ویرایش جدید به شرح زیر است:

 • کتاب مشتمل بر 16 فصل است که کلیه مباحث دروس ریاضی دانشجویان مدیریت، حسابداری و اقتصاد در سطح کارشناسی را پوشش می‌دهد. هر فصل شامل نکات درسی همراه با مثال‌هایی متنوع از آزمون‌های کارشناسی ارشد است، برای برخی از فصل‌ها خلاصه درس در نظر گرفته شده است.
 • فصل اول مروری بر مهمترین مباحثی است که معمولاً در دبیرستان با آنها آشنا می‌شوید توصیه می‌شود که مباحث این فصل به طور اجمالی برای مراجعات بعدی مرور گردد.
 • کلیه فصول شامل سؤالاتی از آزمون‌های کارشناسی ارشد است که کلید و حل تشریحی آنها ضمیمه شده است.
 • در انتهای فصول 5، 8، 11 و 16 آزمون‌هایی که شامل کلیه مباحث فصل‌های گذشته است به تفکیک رشته آزمون در نظر گرفته شده است. کلید و حل تشریحی کلیه سؤالات این آزمونها نیز ضمیمه شده است. قویاً توصیه می‌شود که دانشجویان برای بازخوانی مطالب فصول گذشته به حل این سؤالات بپردازند.
 • درصد نسبی تعداد سؤالاتی که در کلیه آزمون‌های کارشناسی ارشد گذشته از یک فصل خاص انتخاب شده به تفکیک رشته درج شده است. دانشجو می‌تواند وزن و بودجه‌بندی تقریبی مطالب هر فصل را در آزمون‌ها ارزیابی کرده و با توجه به توانایی و زمانی که در اختیار دارد برنامه‌ریزی نماید.
 • فصل‌های 13 تا 16 مختص دانشجویان رشته اقتصاد است و دانشجویان رشته‌های مدیریت و حسابداری در 10 سال گذشته سؤالی از این فصول نداشته‌اند.

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: پیش‌نیاز

1- دستگاه اعداد حقیقی
2- بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد
3- توان و ریشه
4- اتحادهای جبری
5- گویاکردن کسرها
6- معادلات خطی
7- مربع‌سازی
8- نامعادلات خطی
9- توابع چندجمله‌ای
10- توابع رادیکالی
11- توابع مثلثاتی
12- توابع لگاریتمی
13- توابع توانی و نمایی
14- توابع هزلولوی (هیپربولیک)
15- چند تابع خاص ریاضی
16- نمودار مقاطع مخروطی
17- معادله و نمودار خط راست
18- تصاعدهای عددی و هندسی

فصل دوم: نظریه مجموعه‌ها

1- تعریف مجموعه
2- اعمال روی مجموعه‌ها
3- تعداد اعضای مجموعه‌های متناهی
4- زیرمجموعه‌های اعداد حقیقی
5- ضرب دکارتی دو مجموعه
6- افراز یک مجموعه

فصل سوم: حساب ترکیبی – بسط دوجمله‌ای

1- روش‌های شمارش
2- بسط دوجمله‌ای
3- بسط‌های سه‌جمله‌ای یا بالاتر

فصل چهارم: توابع

1- تعریف تابع
2- نمایش تابع
3- مفاهیم اولیه
4- چند تابه خاص ریاضی
5- جبر توابع
6- روش سریع رسم نمودار برخی توابع
7- ضابطه تعریف و نمودار تابع معکوس
8- توابع u(x) v(x) و log u(x)/v(x)

فصل پنجم: حد و پیوستگی توابع

1- تعریف حد
2- قضایای حدود
3- حد در بینهایت
4- تعریف پیوستگی
5- قضایای پیوستگی
6- روش محاسبه حدود توابع

آزمون اول دربرگیرنده مطالب فصل 1 تا 5

فصل ششم: مشتق

1- تعریف مشتق
2- مشتقات راست و چپ
3- تابع مشتق
4- ارتباط مشتق‌پذیری با پیوستگی
5- مشتقات مراتب بالاتر
6- جبر مشتقات
7- مشتقات توابع ضمنی
8- مشتقات توابع پارامتری
9- مشتق توابع معکوس
10- مشتقات توابع انتگرالی
11- مشتق تابع u(x) v(x)
12- دیفرانسیل
13- مشتقات حاصلضرب‌های توابع

فصل هفتم: کاربردهای مشتق

1- کاربردهای هندسی – تعیین خطوط مماس و قائم
2- مشتق به عنوان آهنگ تغییر
3- مشتقات در اقتصاد
4- مشتق در تشخیص رفتار توابع
5- تعیین اکستریمم‌ها و نقاط عطف
6- مجانب‌ها، توابع یکنوا، تقعر و تحدب منحنی
7- رسم نمودار تابع U = F(x)

فصل هشتم: انتگرال و کاربرد

1- انتگرال‌های معین
2- انتگرال‌های نامعین
3- روش‌های انتگرال‌گیری
4- انتگرال‌های واگرا
5- کاربردهای انتگرال

آزمون دوم: دربرگیرنده مطالب فصل 1 تا 8

فصل نهم: توابع چندمتغیره

1- توابع دو متغیره
2- توابع همگن
3- مشتقات جزیی
4- قاعده زنجیره‌ای در مشتقات
5- مشتق‌گیری از توابع ضمنی
6- مشتق‌گیری از توابع شامل تابع مجهول
7- دیفرانسیل‌های اول و دوم توابع
8- ژاکوبین تبدیلات دو بعدی
9- نقاط بحرانی، اکستریمم و نقاط زینی
10- اکستریمم‌های مقید

فصل دهم: بردار – خط و صفحه در فضا

1- نقاط در فضای سه‌بعدی
2- بردار
3- اعمال روی بردارها
4- استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها
5- معادلات خط و صفحه در فضا

فصل یازدهم: ماتریس و دترمینان

1- تعریف ماتریس
2- دترمینان ماتریس
3- مرتبه یا رتبه یک ماتریس
4- معکوس ماتریس
5- مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس
6- دستگاه معادلات خطی
7- شکل‌های درجه دوم

آزمون سوم: دربرگیرنده مطالب فصل 1 تا 11

فصل دوازدهم: دنباله و سری

1- دنباله‌های عددی
2- سری‌های عددی
3- سری‌های توانی – بسط‌های تیلور توابع

فصل سیزدهم: اعداد مختلط

1- معرفی اعداد مختلط
2- شکل‌های دکارتی و قطبی اعداد مختلط
3- اعمال روی اعداد مختلط
4- مکان‌های هندسی در صفحه مختلط

فصل چهاردهم: معادلات دیفرانسیل معمولی

1- تعریف معادله دیفرانسیل
2- معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
3- معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

فصل پانزدهم: معادلات تفاضلی

1- تعریف معادلات تفاضلی
2- معادلات تفاضلی خطی مرتبه اول با ضرایب ثابت
3- معادلات تفاضلی خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت

فصل شانزدهم: چند مفهوم اقتصادی

1- کشش تقاضا
2- توابع عرضه و تقاضا
3- تابع مطلوبیت
4- تشخیص وابستگی دو کالا

آزمون چهارم: دربرگیرنده مطالب فصل 1 تا 16

خلاصه و مسائل در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

توضیحات تکمیلی

» شرح درس:

شرح جامع و بسبار کامل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

» مثال و تمرین:

مثال ها و تمرین های بسبار متعدد و متنوع در بین مباحث هر فصل

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – به صورت طبقه بندی شده در پابان هر فصل

» تست‌های تألیفی:

دارد – به صورت طبقه بندی شده در پابان هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل کاملا تشریحی کلیه مثالها، تمرینها و تست‌های کتاب

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

فرزین حاجی جمشیدی

» ناشر:

نشر جهش

» نوبت چاپ:

چاپ چهاردهم – ویراست دوم – 1391

» تعداد صفحات:

743 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-978-211-7

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد فرزین حاجی جمشیدی نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

تحصیلات تکمیلی

واحد پشتیبانی: 02166972595
واحد فروش: 02166972678
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@