حسابداری صنعتی عبدالله حسن پور درزی نشر جهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم انسانی / حسابداری / حسابداری صنعتی عبدالله حسن پور درزی نشر جهش

حسابداری صنعتی عبدالله حسن پور درزی نشر جهش

۷۵,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

– شرح بسیار جامع و کامل حسابداری صنعتی
– نکات مهم و کلیدی طبقه‌بندی شده متعدد و طلایی در هر مبحث و فصل
– سوالات کارشناسی ارشد سراسری،آزاد و تألیفی دوره‌های گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل با پاسخ کاملا تشریحی
– ارائه بیش از 2000 تست حسابداری صنعتی

موجود در انبار

توضیحات

کتاب مرجع کامل حسابداری صنعتی عبدالله حسن پور درزی مرکز نشر جهش شامل:

 • شرح بسیار جامع و کامل حسابداری صنعتی
 • ارائه نکات مهم، کلیدی و طلایی بصورت طبقه‌بندی شده در هر مبحث و فصل
 • سوالات کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و تألیفی دوره‌های گذشته بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل
 • سوالات تألیفی استاندارد بصورت طبقه‌بندی شده در انتهای هر فصل
 • شامل بیش از 2000 تست حسابداری صنعتی با حل کاملا تشریحی

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (عبدالله حسن پور درزی):

حسابداری صنعتی به عنوان ابزاری در خدمت حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تلقی و از آن به عنوان بازوی مدیریت در جهت برنامه‌ریزی و کنترل یاد می‌شود که اهمیت آن در بازار رقابتی امروز بر کسی پوشیده نیست. بنابراین تسلط به مباحث آن ضروری به نطر می‌رسد.

کتاب پیش‌رو در 7 بخش و 14 فصل که فصول نزدیک به هم از لحاظ محتوا و موضوع، در یک بخش گرد آمده به شرح زیر تهیه شده است:

– بخش اول به تشریح مباحث پایه‌ای و مقدماتی حسابداری صنعتی پرداخته است تا خواننده را با داشتن پایه علمی مناسب وارد مباحث پیشرفته‌تر کند.
– در بخش دوم، خواننده با داشتن دانشی از مباحث بنیادی، نحوه محاسبه و تسهیم انواع مخارج در قالب دو فصل «تسهیم بهای دوایر خدماتی» و «تسهیم بهای مشترک» را می‌آموزد.
– در بخش سوم جهت یادگیری نحوه انجام ثبتهای حسابداری عناصر تولیدی و غیر تولیدی تا نحوه تهیه انواع گزارشات مدیریتی، سیستم‌های اندازه‌گیری نهادهای تولید شامل بهایابی تاریخی، نرمال و استاندارد در سه فصل مجزا آمده است.
– در بخش چهارم، روش‌های انباشت بهای تمام‌شده در دو فصل «بهایابی مرحله‌ای» و «بهایابی سفارش کار» ارائه شده است. شاید مهمترین مزیت این کتاب در آموزش بهایابی مرحله‌ای باشد چراکه با استفاده از مثال‌ها و تست‌های متنوع، انواع حالت‌های آن به صورت کاملاً مفهومی با روشی ابتکاری تشریح شده است.
– بخش پنجم، روش‌های ارزشیابی موجودی را در یک فصل تحت عنوان بهایابی حذبی، متغیر و فرامتغیر پوشش داده است.
– در بخش ششم، مباحث مربوط به تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنترل شامل تجزیه و تحلیل CVP، بودجه‌بندی، تصمیم‌گیری در شرایط خاص و انحراف سود که می‌تواند مدیریت را برای تصمیم‌گیری در شرایط مختلف بازار یاری کند تشریح شده است.
– در بخش آخر نیز تکنیک‌ها و تئوری‌های نوین در حسابداری مدیریت از قبیل بهایابی و مدیریت بر مبنای فعالیت، بهایابی کایزن، بهایابی هدف و … ارائه شده است.

از مزایای این مجموعه می‌توان:

 • پوشش کامل مباحث حسابداری صنعتی
 • ارائه روشمند و مفهومی مباحث
 • ارائه نکات کلیدی
 • ارائه مثال‌های متنوع
 • ارائه تست‌های مرتبط با هر موضوع در میان فصل
 • پوشش تست‌های طبقه‌بندی شده آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد از سال 70 تا 93 با پاسخ تشریحی در پایان هر فصل
 • ارائه تست‌های منتخب آزمون جامعه حسابداران رسمی

فهرست مطالب کتاب:

بخش اول: مباحث پایه‌ای حسابداری صنعتی

فصل اول: مباحث پایه‌ای حسابداری صنعتی

 1. مقایسه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
 2. ویژگی‌های اطلاعات حسابداری مدیریت
 3. وظایف مدیریت
 4. حسابداری صنعتی
 5. انواع گزارشات حسابداری صنعتی
 6. وظایف حسابداری صنعتی
 7. اصطلاحات
 8. طبقه‌بندی مخارج
 9. طبقه‌بندی مخارج براساس دوره‌های انتفاع آن
 10. طبقه‌بندی مخارج بر اساس دوایر
 11. طبقه‌بندی مخارج بر اساس نحوه تخصیص
 12. طبقه‌بندی مخارج براساس رفتار آن
 13. ویژگی‌های هزینه‌های متغیر
 14. ویژگی‌های هزینه‌های ثابت
 15. ویژگی‌های هزینه‌های مختلط
 16. روش‌های تفکیک هزینه مختلط کل به هزینه‌های متغیر و ثابت
 17. ویژگی‌های هزینه‌های نیمه متغیر
 18. ویژگی‌های هزینه‌های نیمه ثابت
 19. رفتار هزینه استهلاک بر اساس روش‌های محاسبه آن  طبقه‌بندی مخارج بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول
 20. عناصر بهای تولیدی
 21. بهای اولیه
 22. بهای تبدیل
 23. بهای محصول (ساخت یا تولید)
 24. مفروضات مربوط به گرایش‌های اقلام بها و هزینه
 25. انواع شرکت‌ها
 26. طبقه‌بندی عمده موجودی مواد و کالا
 27. محاسبه سود و زیان در انواع واحدها
 28. صورت سود و زیان واحدهای خدماتی
 29. صورت سود و زیان واحدهای بازرگانی
 30. مواد مستقیم مصرف شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته و صورت سود و زیان واحدهای تولیدی
 31. عناصر سیستم حسابداری بهای تمام‌شده

بخش دوم: تسهیم بها

فصل دوم: تسهیم بهای دوایر خدماتی

 1. دوایر تولیدی
 2. دوایر خدماتی
 3. انواع سربار از لحاظ قابلیت ردیابی
 4. مراحل تعیین بهای نهایی سربار دوایر تولیدی
 5. روش‌های تسهیم ثانویه
 6. تشریح روش‌ها بر اساس نمودار
 7. روش ساده (مستقیم)
 8. روش یکطرفه
 9. روش دوطرفه
 10. تسهیم ثانویه در روش دوطرفه با استفاده از معادلات

فصل سوم: تسهیم بهای مشترک

 1. بهای و محصولات مشترک
 2. نقطه تفکیک
 3. بها یا هزینه‌های بعد از نقطه تفکیک
 4. شرایط محصولات مشترک
 5. انواع محصولات بدست آمده از فرآیند تولید
 6. محصولات اصلی
 7. محصولات فرعی
 8. ضایعات محصول
 9. مواد قراضه
 10. تخصیص بهای مشترک به محصولات فرعی
 11. تسهیم براساس فیزیکی تولید
 12. میانگین ساده
 13. میانگین موزون
 14. تسهیم براساس قیمت فروش نهایی یا قیمت بازار
 15. تسهیم بر اساس ارزش خالص بازیافتی (قیمت فروش فرضی در نقطه تفکیک یا NRV)
 16. تسهیم به روش سود ناویژه‌ای ثابت (معکوس)

بخش سوم: سیستم‌های اندازه‌گیری نهادهای تولیدی

فصل چهارم: بهایابی تاریخی

 1. مقایسه سیستم‌ها
 2. حسابداری مواد اولیهحسابداری حقوق و دستمزدحسابداری سربار ساخت
 3. ثبت تکمیل کالا
 4. ثبت فروش کالا
 5. ثبت بستن حساب‌های موقت

فصل پنجم: بهایابی نرمال

 1. نرخ جذب سربار ساخت
 2. عوامل موردنیاز برای تعیین نرخ جذب سربار ساخت
 3. مبنا یا محرک بها
 4. ظرفیت (مقدار)
 5. انواع ظرفیت
 6. ثبت‌های سربار در سیستم بهایابی نرمال
 7. تجزیه‌ی دو انحرافی سربار در سیستم بهایابی نرمال
 8. سربار جذب شده
 9. بودجه مجاز
 10. سربار واقعی
 11. تجزیه‌ی انحراف بهای سربار
 12. نسبت کارکرد
 13. ضمیمه فصل‌های چهارم و پنجم:
 14. حسابداری مواد اولیه سیستم نگهداری موجودی مواد و کالا
 15. خلاصه اختلاف ثبت‌ها در دو سیستم دائمی و ادواری
 16. عملیات حسابداری در سیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز
 17. جریان‌های فرضی و واقعی بهای تمام‌شده

فصل ششم: بهایابی استاندارد

 1. انحرافات بهای تولید
 2. انحراف بهای مواد مستقیم
 3. انحراف نرخ مواد
 4. انحراف مصرف مواد
 5. انحرافات مکمل مواد مستقیم
 6. انحراف ترکیب مواد
 7. انحراف بازده مواد
 8. انحراف بهای دستمزد مستقیم
 9. انحراف نرخ دستمزد مستقیم
 10. انحراف کارایی دستمزد مستقیم
 11. انحراف بازده مستقیم
 12. انحراف کارایی درستمزد مستقیم (واقعی)
 13. انحراف بهای سربار ساخت
 14. تحلیل یک انحرافی سربار ساخت
 15. تحلیل دو انحرافی سربار
 16. بودجه مجاز استاندارد
 17. تجزیه انحراف کل سربار به قابل کنترل و غیرقابل کنترل
 18. تحلیل سه انحرافی سربار
 19. تحلیل چهار انحرافی سربار
 20. ارتباط بین روش‌های 2 انحرافی و 4 انحرافی
 21. تحلیل 5 انحرافی سربار
 22. ارتباط بین 2، 3، 4 انحرافی و 5 انحرافی
 23. انحرافات مکمل سربار
 24. ثبت‌های انباشت عناصر بهای تولیدی
 25. ثبت‌های تخصیص عناصر بهای تولیدی
 26. تشریح روش یگانه
 27. تشریح روش مختلط (دوگانه)
 28. تشریح روش ناقص
 29. محاسبه انحرافات به کمک روشهای ثبت یگانه، دوگانه و ناقص
 30. بستن انحرافات بها
 31. کارایی در مقایسه با اثربخشی

بخش چهارم: روشهای انباشت بهای تمام‌شده

فصل هفتم: بهایابی مرحله‌ای

 1. بهایابی مرحله‌ای ساده
 2. روش‌های بهایابی مرحله‌ای
 3. روش میانگین
 4. روش FIFO
 5. ادامه توضیحات معادل آحاد تولید
 6. روش LIFO
 7. 2- بهایابی مرحله‌ای با ضایعات
 8. طبقه‌بندی ضایعات از لحاظ علت وقوع
 9. طبقه‌بندی ضایعات از لحاظ نحوه‌ی وقوع
 10. نحوه‌ی تسهیم بهای ضایعات عادی دوره جاری روی کالاهای در جریان اول دوره
 11. تعیین تعداد فیزیکی کالاهای سالم بعد از عبور از نقطه بازرسی
 12. محاسبه مخارج انجام شده در فرآیند تولید
 13. نابابی‌های تولید
 14. نابابی‌ مواد اولیه
 15. نابابی محصول
 16. نحوه‌ی برخورد با دفع و فروش ضایعات محصول
 17. 3- بهایابی مرحله‌ای با بهای انتقالی و ضایعات
 18. بهایابی مرحله‌ای در دو روش میانگین و FIFO
 19. تعدیل ضایعات
 20. واردکردن مواد به فرآیند تولیدی در مراحل یا دوایر 2 به بعد
 21. حالت اول: عدم افزایش در تعداد تولید
 22. حالت دوم: افزایش در تعداد تولید

فصل هشتم: بهایابی سفارش کار

 1. مقایسه دو روش بهایابی سفارش کار و مرحله‌ای
 2. ثبت‌های حسابداری
 3. نحوه برخورد با فوق‌العاده اضافه‌کاری در بهایابی سفارش کار
 4. نحوه برخورد با ضایعات در بهایابی سفارش کار
 5. حسابداری نابابی مواد اولیه در بهایابی سفارش کار
 6. حسابداری دوباره‌کاری در بهایابی سفارش کار

بخش پنجم: روش‌های ارزش‌یابی موجودی

فصل نهم: بهایابی جذبی، متغیر و فرامتغیر

 1. طبقه‌بندی عناصر به عنوان بهایابی هزینه دوره در بهایابی جذبی و مستقیم
 2. بهایابی جذبی
 3. بهایابی متغیر
 4. تشریح دلیل تفاوت سود دو روش بهایابی جذبی و متغیر
 5. محاسبه‌ی تفاوت سود دو روش
 6. بررسی تفاوت سود دو روش جذبی و متغیر در دو حالت برابر و متفاوت بودن نرخ سربار ثابت در دو دوره
 7. خصوصیات بهایابی متغیر
 8. خصوصیات بهایابی جذبی
 9. بهایابی فرامتغیر یا درون‌داد

بخش ششم: تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و کنترل

فصل دهم: تجزیه و تحلیل بها، حجم فعالیت و سود

 1. فرضیه‌های اساسی CVP
 2. ویژگی‌های رفتاری فروش
 3. حاشیه فروش (CM)
 4. نمودار حاشیه فروش در سطح کل
 5. نمودار حاشیه فروش در سطح واحد
 6. نسبت حاشیه فروش (CM% ی‌ا cm%)
 7. میزان فروش برای کسب سود مورد انتظار
 8. نقطه سربه‌سر (b)
 9. نمودار نقطه سربه‌سر
 10. ترکیب نمودارها
 11. نمودار مسیر سود
 12. نقطه‌ی سربه‌سر در شرکت‌های چندمحصولی
 13. نمودار خط سود در شرکت‌های چندمحصولی
 14. نقطه سربه‌سر مقداری در بهایابی جذبی
 15. حاشیه ایمنی (MS)
 16. مکمل حاشیه ایمنی
 17. محاسبه‌ی سود با کمک دو مفهوم حاشیه فروش و حاشیه‌ی ایمنی
 18. نسبت حاشیه ایمنی (MS%)
 19. درجه اهرم عملیاتی (DOL)
 20. نقطه تعطیل موقت
 21. نقطه سربه‌سر تولید
 22. نقطه سربه‌سر نقدی
 23. نقطه سربه‌سر کل

فصل یازدهم: بودجه‌بندی

 1. 1- بودجه‌ جامع
 2. ویژگی‌های بودجه
 3. مقاصد بودجه‌بندی
 4. وظایف و عملکرد بودجه
 5. بودجه جامع
 6. بودجه فروش
 7. بودجه هزینه‌های بازاریابی، فروش و توزیع
 8. بودجه هزینه‌های اداری
 9. بودجه مقدار و بهای موجودی کالای پایان دوره
 10. بودجه خرید در شرکت‌های بازرگانی و بودجه تولید در شرکت‌های تولیدی
 11. بودجه خرید در شرکت‌های بازرگانی
 12. بودجه تولید در شرکتهای تولیدی
 13. بودجه مواد مستقیم
 14. بودجه دستمزد مستقیم
 15. بودجه سربار ساخت
 16. بودجه بهای تمام‌شده محصول
 17. بودجه بهای تمام‌شده کالای فروش رفته
 18. صورت سود و زیان بودجه‌شده
 19. بودجه مالی
 20. بودجه طرح‌های تأمین مالی
 21. بودجه مخارج سرمایه‌ای
 22. بودجه نقدی
 23. بودجه دریافت‌های نقدی
 24. بودجه پرداخت‌های نقدی
 25. ترازنامه بودجه ‌شده
 26. روش‌های بودجه‌بندی
 27. تفکیک هزینه‌ها به ثابت و متغیر
 28. ضریب همبستگی (r)
 29. ضریب تعیین یا دترمینان (2)r
 30. 2- بودجه‌بندی سرمایه‌ای مخارج سرمایه‌ای
 31. گردش وجوه نقد
 32. روش‌های ارزیابی مخارج سرمایه‌ای
 33. دوره بازیافت سرمایه
 34. معکوس دوره بازیافت سرمایه
 35. نرخ بازده حسابداری (ARR)
 36. روش‌های مبتنی بر تنزیل گردش وجوه نقد
 37. ارزش فعلی (PV)
 38. عامل ارزش فعلی
 39. خالص ارزش فعلی (NPV)
 40. نرخ بازده داخلی (IRR)
 41. شاخص خالص ارزش فعلی و شاخص سودآوری
 42. بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط ریسک

فصل دوازدهم: تصمیم‌گیری در شرایط خاص

 1. اقلام تفاضلی بهای تمام شده
 2. ظرفیت بلااستفاده
 3. هزینه فرصت از دست رفته
 4. هزینه منتسب
 5. هزینه‌های ریخته شده (مخارج از دست رفته)
 6. هزینه‌های واقعی پرداختی
 7. هزینه نهایی
 8. درآمد نهایی
 9. هزینه‌های قابل اجتناب
 10. اقلام ثابت قابل اجتناب یا اختیاری (قابل حذف)
 11. اقلام ثابت تعهدشده
 12. تصمیم‌گیری در مورد سود
 13. نقطه بی‌تفاوتی بهای تمام‌شده
 14. تصمیمات مربوط به ساخت یا خرید
 15. تصمیمات مربوط به پذیرش یا رد یک سفارش خاص
 16. تصمیمات مربوط به توقف یا ادامه یک خط تولید
 17. تصمیمات مربوط به جایگزینی دارائی‌های ثابت
 18. تصمیمات مربوط به محصولات مشترک
 19. تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری
 20. تعیین حداقل نرخ فروش سودآور
 21. تصمیم‌گیری با وجود عوامل محدودکننده یا منابع محدود
 22. ملاحظات کیفی در تصمیم‌گیری

فصل سیزدهم: انحراف سود

 1. تجزیه‌ی انحرافات در روش بهایابی جذبی
 2. انحراف سود
 3. تجزیه انحراف سود
 4. تجزیه انحراف نرخ سود
 5. تجزیه انحراف حجم سود
 6. انحراف کل فروش
 7. انحراف کل بهای کالای فروش رفته
 8. تجزیه انحراف حجم فروش
 9. تجزیه انحراف حجم کالای فروش رفته
 10. تجزیه انحراف مقدار فروش
 11. تجزیه انحراف در روش بهایابی متغیر
 12. انحراف نرخ حاشیه فروش
 13. انحراف حجم حاشیه فروش
 14. تجزیه انحراف هزینه‌های ثابت
 15. تجزیه انحراف حجم حاشیه فروش
 16. تجزیه انحراف مقدار حاشیه فروش

فصل هفتم: تکنیک‌‌های نوین حسابداری مدیریت

فصل چهاردهم: تکنیک‌‌های نوین در حسابداری مدیریت

 1. حسابداری سنجش مسئولیت
 2. مدیریت بر مبنای استثناها
 3. بهایابی بر مبنای فعالیت
 4. مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
 5. بهایابی هدف
 6. مهندسی ارزش
 7. بهایابی کایزن
 8. ارزیابی متوازن
 9. روش تولید به‌هنگام
 10. طرح‌ریزی موجودی‌ها
 11. باصرفه‌ترین مقدار سفارش
 12. حد تجدید سفارش
 13. مدیریت جامع کیفیت
 14. اندازه‌گیری سودآوری و ارزیابی عملکرد
 15. نرخ بازده‌ی سرمایه به کار رفته (ROI)
 16. روش سود باقی‌مانده
 17. قیمت‌های انتقالی یا ارزیابی فعالیت‌ها بر مبنای قیمت انتقالی
 18. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی بر مبنای بهای تمام‌شده
 19. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت‌های بازار
 20. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی بر مبنای توافق طرفین
 21. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت‌های اختیاری
 22. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت‌گذاری‌های دوگانه
 23. روش‌های قیمت‌گذاری محصولات
 24. قیمت‌گذاری بر مبنای حداکثر کردن سود
 25. قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ بازده‌ی سرمایه به کار رفته
 26. قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده تبدیل
 27. قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه فروش و بهای تمام‌شده تفاضلی
 28. قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده استاندارد

سؤالات تستی در پایان هر فصل به همراه پاسخ تشریحی

توضیحات تکمیلی

وزن1366 g
» شرح درس:

شرح بیار جامع و کامل حسابداری صنعتی

نکات کلیدی:

ارائه نکات بسیار مهم، کلیدی و طلایی بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل

» مثال و تمرین:

مثال ها و تمرین های متعدد و متنوع در بین مباحث هر فصل

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – بصورت طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل

» تست‌های تألیفی:

دارد – بصورت طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل کاملا تشریحی کلیه مثالها، تمرینها و تست‌های کتاب

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

عبدالله حسن پور درزی

» ناشر:

نشر جهش

» نوبت چاپ:

چاپ اول – 1393

» تعداد صفحات:

944 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-392-3

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حسابداری صنعتی عبدالله حسن پور درزی نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن