کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری روانشناسی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست کنکور دکتری روانشناسی)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روان شناسی رشد و شخصیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی ) – آسیب شناسی روانی – نوروسایکولوژی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری