کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری روانشناسی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روان شناسی رشد و شخصیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی ) – آسیب شناسی روانی – نوروسایکولوژی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری