دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۹ کلیه رشته‌ها به همراه کلید و پاسخ نامه سازمان سنجش

👈 دانلود سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 99 گروه‌های آزمایشی مختلف

کد رشته – نام رشته

دانلود سوالات دکتری 99

دانلود کلید دکتری 99

2101 – زبان و ادبیات فارسی🔗🔗
2103 – جغرافیای سیاسی🔗🔗
2104 – جغرافیا و برنامه ریزی شهری🔗🔗
2105 – جغرافیا و برنامه ریزی روستایی🔗🔗
2106 – ژئومورفولوژی🔗🔗
2107 – آب و هواشناسی🔗🔗
2108 – سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی🔗🔗
2110 – زبان و ادبیات عربی🔗🔗
2112 – علوم اقتصادی🔗🔗
2115 – مدیریت ورزشی🔗🔗
2116 – فیزیولوژی ورزشی🔗🔗
2117 – آسیب شناسی ورزشی🔗🔗
2118 – رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی🔗🔗
2119 – بیومکانیک ورزشی🔗🔗
2121 – تاریخ اسلام🔗🔗
2122 – تاریخ ایران بعد از اسلام🔗🔗
2123 – تاریخ ایران قبل از اسلام🔗🔗
2125 – علوم اجتماعی🔗🔗
2126 – جمعیت شناسی🔗🔗
2127 – مددکاری اجتماعی🔗🔗
2129 – علوم قرآن و حدیث🔗🔗
2130 – فقه و مبانی حقوق اسلامی🔗🔗
2131 – ادیان و عرفان🔗🔗
2132 – تاریخ و تمدن ملل اسلامی🔗🔗
2133 – فلسفه و کلام اسلامی🔗🔗
2134 – فقه شافعی🔗🔗
2136 – فلسفه🔗🔗
2137 – فلسفه منطق🔗🔗
2138 – فلسفه علم🔗🔗
2141 – فلسفه تعلیم و تربیت🔗🔗
2142 – برنامه ریزی درسی🔗🔗
2143 – مدیریت آموزشی🔗🔗
2144 – روانشناسی تربیتی🔗🔗
2145 – تکنولوژی آموزشی🔗🔗
2146 – آموزش عالی🔗🔗
2147 – روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی🔗🔗
2148 – مشاوره🔗🔗
2149 – سنجش و اندازه گیری🔗🔗
2150 – روانشناسی🔗🔗
2153 – علم اطلاعات و دانش شناسی🔗🔗
2154 – حقوق عمومی🔗🔗
2155 – حقوق جزا و جرم شناسی🔗🔗
2156 – حقوق بین الملل عمومی🔗🔗
2157 – حقوق خصوصی🔗🔗
2158 – حقوق نفت و گاز🔗🔗
2160 – علوم سیاسی و روابط بین الملل🔗🔗
2161 – مجموعه مطالعات جهان🔗🔗
2162 – مدیریت بازرگانی و راهبردی🔗🔗
2163 – مدیریت دولتی🔗🔗
2164 – مدیریت صنعتی🔗🔗
2165 – مدیریت رسانه و اطلاعات🔗🔗
2166 – مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک🔗🔗
2167 – مدیریت فناوری اطلاعات🔗🔗
2168 – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز🔗🔗
2169 – کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی🔗🔗
2170 – گردشگری🔗🔗
2171 – مالی🔗🔗
2173 – حسابداری🔗🔗
2175 – علوم ارتباطات🔗🔗
2176 – باستان شناسی🔗🔗
2177 – محیط زیست🔗🔗
2178 – مطالعات زنان🔗🔗
2180 – مدرسی معارف اسلامی🔗🔗
2201 – زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی🔗🔗
2202 – زمین شناسی نفت🔗🔗
2203 – زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی🔗🔗
2204 – زمین شناسی آبهای زیرزمینی🔗🔗
2205 – زمین شناسی مهندسی🔗🔗
2206 – زمین شناسی زیست محیطی🔗🔗
2208 – زمین شناسی پترولوژی🔗🔗
2209 – زمین شناسی اقتصادی🔗🔗
2210 – زمین شناسی تکتونیک🔗🔗
2211 – شیمی فیزیک🔗🔗
2212 – شیمی آلی🔗🔗
2213 – شیمی تجزیه🔗🔗
2214 – شیمی معدنی🔗🔗
2215 – شیمی کاربردی🔗🔗
2216 – شیمی پلیمر🔗🔗
2218 – فیتوشیمی🔗🔗
2219 – هواشناسی🔗🔗
2220 – زیست شناسی گیاهی ـ فیزیولوژی🔗🔗
2221 – زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم‌شناسی🔗🔗
2222 – زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینی🔗🔗
2223 – زیست شناسی جانوری ـ فیزیولوژی🔗🔗
2224 – زیست شناسی جانوری ـ بیوسیستماتیک🔗🔗
2225 – زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی🔗🔗
2226 – زیست شناسی سلولی و مولکولی🔗🔗
2227 – بیوشیمی🔗🔗
2228 – ژنتیک مولکولی🔗🔗
2229 – میکروبیولوژی🔗🔗
2230 – بیوفیزیک🔗🔗
2231 – زیست فناوری میکروبی🔗🔗
2232 – آمار🔗🔗
2233 – ریاضی🔗🔗
2235 – فیزیک دریا🔗🔗
2236 – زیست شناسی دریا🔗🔗
2237 – علوم و فناوری نانو ـ نانوفیزیک🔗🔗
2238 – فیزیک🔗🔗
2239 – فوتونیک🔗🔗
2240 – ژئوفیزیک ـ لرزه شناسی🔗🔗
2241 – ژئوفیزیک ـ زلزله شناسی🔗🔗
2242 – ژئوفیزیک ـ ژئو الکتریک و الکترومغناطیس🔗🔗
2243 – ژئوفیزیک ـ گرانی سنجی🔗🔗
2244 – علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی🔗🔗
2245 – ریز زیست فناوری🔗🔗
2246 – بیوانفورماتیک🔗🔗
2247 – علوم کامپیوتر🔗🔗
2248 – علوم شناختی🔗🔗
2301 – مهندسی برق ـ الکترونیک🔗🔗
2302 – مهندسی برق ـ مخابرات🔗🔗
2304 – مهندسی برق ـ قدرت🔗🔗
2305 – مهندسی برق ـ کنترل🔗🔗
2307 – مهندسی عمران ـ سازه🔗🔗
2308 – مهندسی عمران ـ زلزله🔗🔗
2309 – مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک🔗🔗
2310 – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی🔗🔗
2311 – مهندسی عمران ـ راه و ترابری🔗🔗
2312 – مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی🔗🔗
2313 – مهندسی و مدیریت منابع آب🔗🔗
2314 – عمران ـ حمل و نقل🔗🔗
2315 – عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت🔗🔗
2316 – عمران ـ مهندسی محیط زیست🔗🔗
2317 – مهندسی نقشه برداری ـ ژئودزی🔗🔗
2318 – مهندسی نقشه برداری ـ فتوگرامتری🔗🔗
2319 – مهندسی نقشه برداری ـ سنجش از دور🔗🔗
2320 – مهندسی نقشه برداری ـ سیستم اطلاعات مکانی🔗🔗
2321 – مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید🔗🔗
2322 – مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی🔗🔗
2323 – مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات🔗🔗
2324 – مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی🔗🔗
2330 – مهندسی دریا🔗🔗
2331 – مهندسی هوا فضا ـ آیرودینامیک🔗🔗
2332 – مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی🔗🔗
2333 – مهندسی هوا فضا ـ سازه های هوایی🔗🔗
2334 – مهندسی هوا فضا ـ دینامیک پرواز و کنترل🔗🔗
2335 – مهندسی معدن ـ اکتشاف مواد معدنی🔗🔗
2336 – مهندسی معدن ـ استخراج مواد معدنی🔗🔗
2337 – مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی🔗🔗
2338 – مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ🔗🔗
2339 – مهندسی پلیمر🔗🔗
2343 – مهندسی محیط زیست ـ منابع آب🔗🔗
2344 – مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب🔗🔗
2345 – مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد🔗🔗
2346 – مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا🔗🔗
2347 – مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک🔗🔗
2348 – مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک🔗🔗
2349 – مهندسی پزشکی ـ بیومتریال🔗🔗
2350 – مهندسی صنایع🔗🔗
2351 – مهندسی نفت ـ اکتشاف نفت🔗🔗
2352 – مهندسی نفت🔗🔗
2354 – مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و الگوریتم🔗🔗
2355 – مهندسی کامپیوتر  معماری سیستمهای کامپیوتری🔗🔗
2356 – مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی🔗🔗
2357 – مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش🔗🔗
2358 – مهندسی فناوری اطلاعات🔗🔗
2359 – مهندسی متالورژی و مواد🔗🔗
2360 – مهندسی شیمی🔗🔗
2362 – مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی🔗🔗
2363 – فناوری نانو ـ نانومواد🔗🔗
2364 – فناوری نانو ـ نانوالکترونیک🔗🔗
2365 – مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها🔗🔗
2366 – مهندسی هستها ی ـ راکتور🔗🔗
2367 – مهندسی هسته ای ـ پرتو پزشکی🔗🔗
2369 – مهندسی هسته ای ـ گداخت🔗🔗
2370 – مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی🔗🔗
2371 – مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف🔗🔗
2372 – مهندسی سیستم های انرژی🔗🔗
2401 – علوم و مهندسی محیط زیست🔗🔗
2404 – مهندسی مکانیک بیوسیستم🔗🔗
2405 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی🔗🔗
2406 – علوم و مهندسی باغبانی🔗🔗
2412 – علوم و مهندسی صنایع غذایی🔗🔗
2416 – اقتصاد کشاورزی🔗🔗
2417 – مهندسی صنایع چوب ـ حفاظت و اصلاح🔗🔗
2418 – مهندسی صنایع چوب ـ کامپوزیتهای لیگنوسلولزی🔗🔗
2419 – مهندسی صنایع چوب ـ صنایع سلولزی🔗🔗
2420 – مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک 🔗🔗
2421 – مدیریت منابع خاک 🔗🔗
2424 – علوم دامی 🔗🔗
2427 – آبیاری و زهکشی 🔗🔗
2428 – سازه های آبی 🔗🔗
2429 – منابع آب 🔗🔗
2430 – هواشناسی کشاورزی 🔗🔗
2431 – ژنتیک و به نژادی گیاهی 🔗🔗
2432 – آگروتکنولوژی 🔗🔗
2434 – علوم علف های هرز 🔗🔗
2435 – بیوتکنولوژی کشاورزی 🔗🔗
2436 – آگرواکولوژی 🔗🔗
2437 – ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 🔗🔗
2438 – توسعه کشاورزی 🔗🔗
2439 – حشره شناسی کشاورزی 🔗🔗
2440 – بیماری شناسی گیاهی 🔗🔗
2441 – مدیریت جنگل 🔗🔗
2442 – عمران و بهره برداری جنگل 🔗🔗
2443 – علوم زیستی جنگل 🔗🔗
2444 – تکثیر و پرورش آبزیان 🔗🔗
2445 – فراوری محصولات شیلاتی 🔗🔗
2447 – صید و بهره برداری آبزیان 🔗🔗
2448 – علوم و مهندسی مرتع 🔗🔗
2449 – مدیریت و کنترل بیابان 🔗🔗
2450 – علوم و مهندسی آبخیز 🔗🔗
2501 – مدیریت پروژه و ساخت 🔗🔗
2502 – معماری 🔗🔗
2503 – شهرسازی 🔗🔗
2504 – پژوهش هنر 🔗🔗
2505 – مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی 🔗🔗
2506 – مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 🔗🔗
2507 – تئاتر 🔗🔗
2508 – طراحی صنعتی 🔗🔗
2701 – جراحی دامپزشکی🔗🔗
2702 – مامائی و بیماری های تولید مثل دام 🔗🔗
2703 – بیماری های داخلی دام های کوچک 🔗🔗
2704 – بیماری های داخلی دام های بزرگ 🔗🔗
2705 – رادیولوژی دامپزشکی 🔗🔗
2706 – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 🔗🔗
2707 – پاتولوژی دامپزشکی 🔗🔗
2708 – بهداشت و بیماریهای پرندگان 🔗🔗
2709 – بیوشیمی 🔗🔗
2710 – بهداشت و بیماریهای آبزیان 🔗🔗
2711 – بهداشت مواد غذایی 🔗🔗
2712 – بهداشت خوراک دام 🔗🔗
2713 – اپیدمیولوژی 🔗🔗
2714 – انگل شناسی دامپزشکی 🔗🔗
2715 – باکتری شناسی 🔗🔗
2716 – ویروس شناسی 🔗🔗
2717 – قارچ شناسی 🔗🔗
2718 – ایمنی شناسی 🔗🔗
2719 – بیوتکنولوژی دامپزشکی 🔗🔗
2720 – فناوری تولید مثل در دامپزشکی 🔗🔗
2721 – سم شناسی 🔗🔗
2722 – فارماکولوژی دامپزشکی 🔗🔗
2723 – فیزیولوژی 🔗🔗
2724 – آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 🔗🔗
2725 – بافت شناسی مقایسه ای 🔗🔗
2801 – آموزش زبان فرانسه 🔗🔗
2802 – ادبیات فرانسه 🔗🔗
2803 – آموزش زبان روسی 🔗🔗
2804 – آموزش زبان آلمانی 🔗🔗
2805 – آموزش زبان انگلیسی 🔗🔗
2806 – زبان و ادبیات انگلیسی 🔗🔗
2807 – ترجمه 🔗🔗
2808 – زبانشناسی🔗🔗
2809 – زبانهای باستانی ایران 🔗🔗

 

سوالات متداول

❓ سوالات دکتری 99 چه زمانی منتشر می‌شود؟

✅ معمولا چند روز پس از برگزاری آزمون دکتری، دفترچه سوالات آزمون هر یک از رشته‌های امتحانی، توسط سازمان سنجش منتشر و در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. جهت رفاه حال کاربران سایت تحصیلات تکمیلی، دفترچه سوالات در متن مقاله ارائه شده است.

❓ کلید اولیه سوالات کنکور دکتری 99 چه زمانی منتشر می‌شود؟

✅ سازمان سنجش طبق روال سالهای اخیر، معمولا کلید اولیه را طی 3 الی 4 روز پس از انتشار دفترچه سوالات آزمون، ارائه و در اختیار عموم قرار می‌دهد. سایت تحصیلات تکمیلی جهت رفاه حال کاربران خود، به محض منتشر شدن کلید اولیه سوالات، آن را در متن این صفحه قرار خواهد داد.

❓ شماره دفترچه سوالات من در آزمون با شماره دفترچه‌ای که اکنون منتشر شده متفاوت است. چطور میتوانم دقیقا همان دفترچه آزمونم را به دست بیاورم؟

✅ دفترچه سوالات آزمون دکتری 99 به صورت A, D, E کد‌گذاری شده‌اند که البته هر ساله این کار به جهت جلوگیری از تخلف در آزمون صورت می‌گیرد. مرجع اصلی کدگذاری و انتشار دفترچه‌ها سازمان سنجش بوده و در حال حاضر فقط دفترچه‎‌هایی که توسط این سازمان به صورت عموم منتشر شده در دسترس و معتبر است و سایر دفترچه‌ها به صورت عموم منتشر نشده است.