• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری مجموعه روانشناسی در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری مجموعه روانشناسی
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری روانشناسی در دو جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته 90 تا 96
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (آسیب‌شناسی روانی, روانشناسی رشد, آمار و روش تحقیق, روانشناسی شخصیت, نوروسایکولوژی)