• مختصر مباحث دروس تخصصی دکتری مجموعه روانشناسی در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب و نکات مهم منابع و آزمونهای دکتری مجموعه روانشناسی
  • تدوین دروس تخصصی دکتری روانشناسی در دو جلد کتاب
  • ارائه تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • ارائه منتخبی از سوالات آزمونهای دکتری دوره های گذشته تا آزمون سال 98
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی (تمامی سوالات کتاب دارای پاسخنامه کلیدی هستند و برخی از سوالات به صورت منتخب دارای پاسخ تشریحی می‌باشند)
  • چاپ سال 1399

شامل دروس (آسیب‌شناسی روانی, روانشناسی رشد, آمار و روش تحقیق, روانشناسی شخصیت, نوروسایکولوژی)