• خلاصه مباحث کامل از درس روانشناسی رشد مناسب آزمونهای ارشد و دکتری و استخدامی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در بین مباحث هر فصل
  • بیش از 1600 پرسش چهارگزینه ای شامل بیش از 1250 سوال با پاسخ تشریحی و 360 سوال با پاسخ کلیدی
  • ارائه مطالب تستی به روش های ساده و طبقه بندی شده
  • ارائه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد دوره های قبل
  • ارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری آزاد دوره های قبل
  • ارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری سراسری چندین سال اخیر
  • ارائه 3 آزمون خودسنجی جهت آمادگی هرچه بهتر دانشجویان
  • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم