مشخصات و خرید کتاب نوروسایکولوژی اثر دکتر مرتضی پیری انتشارات پوران پژوهش شامل:

  • درسنامه جامع نوروسایکولوژی بر اساس سرفصلهای مصوب
  • ارائه نکات مهم به صورت طبقه‌بندی شده
  • شامل تست‌های طبقه‌بندی شده با پاسخ در پایان هر فصل