منابع کارشناسی ارشد دینامیک

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » مجموعه مهندسی مکانیک » منابع کارشناسی ارشد دینامیک

منابع کارشناسی ارشد دینامیک

  1. سوالات دینامیک کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک و مهندسی هوا فضا سنوات گذشته برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور
  2. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد دینامیک ، صادق صادق زاده، نشر پردازش
  3. ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , “J.L. Meriam and L.G. Kraige –john willey and sons – ۱۹۹۸
  4. Lagrangian Mechanics, Dynamics, and Control, “Andrew D.Lewis, January – april 2003”
  5. ENGINEERING MECHANICS : DYNAMICS , Statics and Dynamics, “I. h. Shames Prentice Hall – ۱۹۹۷”
  6. KINEMATICS AND DYNAMIICS OF MACHINES, “G. H. Martin – Me Graw Hill – ۱۹۸۲”
  7. Fundamentals of Applied Dynamics, “Roberto A. Tenenbaum Departamento de Engenharia Meca nica, EE – Programa de Engenharia Meca nica COPPE _ universidade Federal do Rio”
  8. Introduction to STATICS and DYNAMICS, “Rudra Pratap and Andy Ruina Spring 2001 “
  9. Introduction to STATICS and DYNAMICS ,” Problem Book Rudra Pratap and Andy Ruina spring 2001″
  10. Advanced Engineering Dynamics, “H. R. Harrison and T. nettleton, Copublished in North , Central and South America by John Wiley & Sons – ۱۹۹۷”
توسط |1394-11-23 23:12:14 +03:30بهمن 22ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه مهندسی مکانیک|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن