دانلود سوالات ارشد 97 با پاسخنامه

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » عمومی » دانلود سوالات ارشد 97 با پاسخنامه

دانلود سوالات ارشد 97 با پاسخنامه

دانلود سوالات ارشد 97,سوالات کنکور ارشد 97,پاسخنامه کنکور ارشد 97

برای مشاهده پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 97 کلیک کنید

رشته های گروه علوم انسانی آزمون ارشد ۹۷

1101 – دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی 97
1102 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم جغرافیایی 97
1103 – دانلود سوالات ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 97
1104 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان عربی 97
1105 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد ارشد علوم اقتصادی 97
1106 – دانلود سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 97
1107 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارشد تاریخ 97
1108 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی 97 + دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1109 – دانلود سوالات ارشد زبان های باستانی ایران 97
1110 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان شناسی 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1111 – دانلود سوالات ارشد علوم قرآن و حدیث 97
1112 – دانلود سوالات ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
1113 – دانلود سوالات ارشد فلسفه و کلام اسلامی 97
1114 – دانلود سوالات ارشد ادیان و عرفان اسلامی 97
1115 – دانلود سوالات ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) 97
1116 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فلسفه 97دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1117 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی 97 + دفترچه زبان فرانسه
1119 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی 97
1120 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان فرانسه 97
1121 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان انگلیسی 97
1122 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان روسی 97
1124 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان آلمانی 97
1125 – دانلود سوالات ارشد مدیریت جهانگردی 97
1126 – دانلود سوالات ارشد مجموعه حقوق 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1127 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ایران شناسی 97
1128 – دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی 97
1129 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات اردو 97
1130 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1131 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان 97
1132 – دانلود سوالات ارشد باستان شناسی 97
1133 – دانلود سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 97
1134 – دانلود سوالات ارشد مجموعه حسابداری 97
1137 – دانلود سوالات ارشد مطالعات زنان 97
1138 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 97
1139 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 97
1142 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مدیریت 97
1143 – دانلود سوالات ارشد مشاوره 97دفترچه زبان فرانسه
1144 – دانلود سوالات ارشد مدیریت دریایی 97
1145 – دانلود سوالات ارشد مجموعه امور فرهنگی 97
1146 – دانلود سوالات ارشد مجموعه محیط زیست 97
1148 – دانلود سوالات ارشد مدیریت MBA (مدیریت کسب و کار) 97
1152 – دانلود سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی 97
1153 – دانلود سوالات ارشد مدیریت اطلاعاتی 97
1156 – دانلود سوالات ارشد آماد 97
1160 – دانلود سوالات ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی 97
1161 – دانلود سوالات ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین 97

رشته های گروه علوم پایه آزمون ارشد ۹۷

1201 – دانلود سوالات ارشد علوم زمین (زمین شناسی) 97
1202 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 97
1203 – دانلود سوالات ارشد شیمی 97
1204 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک 97
1205 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فوتونیک 97
1206 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
1207 – دانلود سوالات ارشد آمار 97
1208 – دانلود سوالات ارشد مجموعه ریاضی 97
1209 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 97
1213 – دانلود سوالات ارشد زیست شناسی گیاهی 97
1214 – دانلود سوالات ارشد زیست شناسی جانوری 97
1215 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست 97
1216 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 97
1217 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 97
1218 – دانلود سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم 97
1219 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی 97
1220 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی 97

رشته های گروه فنی و مهندسی آزمون ارشد ۹۷

1251 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی برق 97
1253 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نفت 97
1255 – دانلود سوالات ارشد مهندسی پلیمر 97
1256 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی 97
1257 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی شیمی 97
1258 – دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1259 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی صنایع 97
1262 – دانلود سوالات ارشد مهندسی در سوانح طبیعی 97
1263 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نقشه برداری 97
1264 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی عمران 97
1267 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 97
1268 – دانلود سوالات ارشد مهندسی معدن 97
1272 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97
1273 – دانلود سوالات ارشد نانوفناوری – نانومواد 97
1276 – دانلود سوالات ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97
1277 – دانلود سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر 97 + دفترچه شماره 2
1279 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 97
1283 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نساجی 97
1285 – دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1286 – دانلود سوالات ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 97
1287 – دانلود سوالات ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 97
1290 – دانلود سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 97
1292 – دانلود سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 97
1293 – دانلود سوالات ارشد بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSE سال 97
1294 – دانلود سوالات ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 97

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون ارشد ۹۷

1301 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مرتع و آبخیزداری 97
1302 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی آب 97
1303 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 97
1304 – دانلود سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی 97
1305 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97
1306 – دانلود سوالات ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 97
1307 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری) 97
1308 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 97
1309 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم دام و طیور 97
1311 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی شیلات 97
1312 – دانلود سوالات ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 97
1313 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
1314 – دانلود سوالات ارشد حشره شناسی کشاورزی 97
1315 – دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 97
1317 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی محیط زیست 97
1319 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) 97
1321 – دانلود سوالات ارشد مدیریت کنترل بیابان 97
1322 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
1323 – دانلود سوالات ارشد اکوهیدرولوژی 97
1324 – دانلود سوالات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی 97
1325 – دانلود سوالات ارشد توسعه روستایی 97
1327 – دانلود سوالات ارشد مدیریت کشاورزی 97
1328 – دانلود سوالات ارشد مهندسی فضای سبز 97

رشته های گروه هنر آزمون ارشد ۹۷

1350 – دانلود سوالات ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 97
1351 – دانلود سوالات ارشد طراحی شهری 97
1352 – دانلود سوالات ارشد مجموعه معماری 97
1353 – دانلود سوالات ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی 97
1356 – دانلود سوالات ارشد نمایش عروسکی 97
1357 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 97
1358 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 97
1359 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97
1360 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای موسیقی 97
1361 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 97
1362 – دانلود سوالات ارشد طراحی صنعتی 97
1363 – دانلود سوالات ارشد فرش 97
1364 – دانلود سوالات ارشد طراحی پارچه و لباس 97

رشته های گروه دامپزشکی آزمون ارشد ۹۷

1501 – دانلود سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی 97
1502 – دانلود سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی 97
1503 – دانلود سوالات ارشد قارچ شناسی دامپزشکی 97
1504 – دانلود سوالات ارشد بافت شناسی دامپزشکی 97
1505 – دانلود سوالات ارشد باکتری شناسی دامپزشکی 97
1506 – دانلود سوالات ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی 97
1507 – دانلود سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 97
1509 – دانلود سوالات ارشد بیوشیمی بالینی 97
1510 – دانلود سوالات ارشد سم شناسی 97

توسط |1397-2-25 00:35:51 +04:30اردیبهشت 8ام, 1397|دسته‌ها: عمومی|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |30 دیدگاه

30 دیدگاه

 1. پروانه 1397-03-31 در 03:32 پاسخ

  سلام من جواب سئوالات ارشد مدیریت ۹۷ رو پیدا نمیکنم هرچی کلیک میکنم نمیاره

 2. زهرا 1397-02-13 در 12:53 پاسخ

  سلام. پس پاسخنامه ی صحیح گروه زبان رو کی روی سایت قرار میدهند؟مردیم از استرس و دل نگرانی

 3. محسن 1397-02-12 در 20:56 پاسخ

  سلام . آقا من پاسخنامه سوالات علوم جغرافیایی رو پیدا نمیکنم . هر چی میزنم فقط سوالات میاد .چجوری پیدا کنم . از کجا .ممنون بابت جواب

 4. زهرا 1397-02-12 در 00:34 پاسخ

  پاسخنامه سئوالات کنکور هنر پس کِی توو کانال گذاشته میشه؟؟

 5. زهرا 1397-02-11 در 20:57 پاسخ

  سلام پاسخنامه گروه زبان اصلا تطابق نداره میشه زودتر اصلاحش کنید.اینجور پاسخنامه گذاشتن بیشتر باعث استرس و نگرانی دانشجوها شده.لطفا زودتر مشکلشو برطرف کنید.

  • مدیر سایت 1397-02-12 در 22:15 پاسخ

   بله ظاهرا مشکلی در کلیدهای زبان انگلیسی با کد رشته 1121 وجود داره. به سازمان سنجش اطلاع رسانی شده. ما هم منتظر اصلاح هستیم

 6. مرجان 1397-02-11 در 17:47 پاسخ

  سلام.چرا کلید همه ی سوالات مجموعه زبان اشتباه منتشر شده؟؟لطفا پاسخ بدید.

  • مدیر سایت 1397-02-12 در 22:15 پاسخ

   بله ظاهرا مشکلی در کلیدهای زبان انگلیسی با کد رشته 1121 وجود داره. به سازمان سنجش اطلاع رسانی شده. ما هم منتظر اصلاح هستیم

 7. معین امیری 1397-02-11 در 17:28 پاسخ

  سلام. من هر چه تلاش میکنم سؤالات ارشد مدیریت در سایت نیست. چرا.

 8. علیرضا 1397-02-11 در 15:58 پاسخ

  سلام ببخشیداین مشخصات داوطلب روی دفترچه سوالات بودالزامی بودنوشتنش ولی من یادم رفت فقط پایین پاسخنامه مشخصاتمونوشتم مشکلی پیش نمیادبه نظرتون وسوال دومم اینکه تاچه رتبه ی مجاز واسه دولتی هستش برای ارشدفقه وحقوق؟؟؟؟باتشکر

  • مدیر سایت 1397-02-12 در 22:16 پاسخ

   در ابتدای صفحه دوم هر دفترچه سوال می بایست درج مشخصات داوطلبی به همراه امضا توسط هر داوطلب انجام میشد.

 9. سیاه کمری 1397-02-11 در 15:32 پاسخ

  باسلام،، لطف کنین گزینه های پاسخنامه ارشد حقوق که باهم متفاوت بوده فقط کد a 311فرستاده شده،، زحمتی بکشین مابقی کدها را روسایت بزنین،، باور کنین استرس زیادی برمن وارد شد،، اول فک کردم همه را غلط جواب دادم،، حال که فرمودید گزینه ها جابجا شدن چون کد متفاوته خیالم راحت شد،،، متشکرم

  • مدیر سایت 1397-02-12 در 22:17 پاسخ

   کاربر گرامی، برای رشته حقوق فقط سوالات و پاسخنامه دفترچه A در دسترس هست

 10. مریم 1397-02-11 در 12:30 پاسخ

  پاسخنامه به تفکیک کد دفترچه ها ارائه میشه یا مثل دفترچه سوالات فقط کلید یکی رو میذارن؟؟؟

  • مدیر سایت 1397-02-11 در 13:03 پاسخ

   فقط کلید دفترچه ای که روی سایت قرار گرفته رو میذاریم

 11. الهام 1397-02-10 در 22:35 پاسخ

  سلام چرا پاسخنامه نداره من پاسخ نامه آزمون ارشد تاریخ و میخوام

 12. سعید 1397-02-10 در 21:56 پاسخ

  سلام
  روی دفترچه سوالات نام و نام خانوادگی هر داوطلب نوشته شده بود؟

  • مدیر سایت 1397-02-12 در 22:23 پاسخ

   روی دفترچه ها چیزی مشاهده نشده ولی در ابتدای صفحه دوم هر دفترچه سوال می بایست درج مشخصات داوطلبی به همراه امضا توسط هر داوطلب انجام میشد.

 13. افشین سیاه کمری 1397-02-09 در 17:47 پاسخ

  سلام خسته نباشید،، جوابیه برخی از سوالات ارشد حقوق جابجا شده اند،، لطفا با جزوه اصلی مطابقت کنین واصلاح بفرمایید،، قطعا با این وجود استرس زیادی درپی خواهد داشت

 14. کنکوری 1397-02-09 در 13:03 پاسخ

  سلام من فک میکنم گزینه ها جا ب جا شدن ، چون یادم هست سوالی که گزینه الفش چی بود الان رفته جزو گزینه د ، چرا اینجوریههههه !!!؟؟ من استرس گرفتم😢😢😭😭😭

  • مدیر سایت 1397-02-09 در 13:27 پاسخ

   کاربر گرامی. نوع و شماره دفترچه های کنکور ارشد در یک رشته با هم متفاوت است. مثلا ممکن است شما در آزمون دفترچه E را در اختیار داشته باشید و دفترچه ای که اکنون منتشر شده دفترچه F باشد. در این صورت گزینه های با هم متفاوت هستند

 15. مریم سادات 1397-02-09 در 10:10 پاسخ

  با سلام

  سوالات کد 1106 تربیت بدنی روی سایت نیست و به جای اون سوالات علوم اقتصادی 1105 میباشد. 1107 هم برررسی بفرمائید

  با تشکر

  • مدیر سایت 1397-02-09 در 11:52 پاسخ

   سلام. اصلاح شد. متشکریم بابت اطلاع رسانی شما.

 16. ی 1397-02-08 در 23:07 پاسخ

  خوب بود

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن