دانلود سوالات ارشد 97,سوالات کنکور ارشد 97,پاسخنامه کنکور ارشد 97

برای مشاهده پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 97 کلیک کنید

مطالب مرتبط: دانلود سوالات ارشد 98 , دانلود سوالات ارشد 96

رشته های گروه علوم انسانی آزمون ارشد ۹۷

1101 – دانلود سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی 97
1102 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم جغرافیایی 97
1103 – دانلود سوالات ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 97
1104 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان عربی 97
1105 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد ارشد علوم اقتصادی 97
1106 – دانلود سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 97
1107 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارشد تاریخ 97
1108 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی 97 + دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1109 – دانلود سوالات ارشد زبان های باستانی ایران 97
1110 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان شناسی 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1111 – دانلود سوالات ارشد علوم قرآن و حدیث 97
1112 – دانلود سوالات ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
1113 – دانلود سوالات ارشد فلسفه و کلام اسلامی 97
1114 – دانلود سوالات ارشد ادیان و عرفان اسلامی 97
1115 – دانلود سوالات ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) 97
1116 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فلسفه 97دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1117 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی 97 + دفترچه زبان فرانسه
1119 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی 97
1120 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان فرانسه 97
1121 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان انگلیسی 97
1122 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان روسی 97
1124 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زبان آلمانی 97
1125 – دانلود سوالات ارشد مدیریت جهانگردی 97
1126 – دانلود سوالات ارشد مجموعه حقوق 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1127 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ایران شناسی 97
1128 – دانلود سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی 97
1129 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات اردو 97
1130 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97دانلود دفترچه سوالات زبان فرانسه و آلمانی
1131 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان 97
1132 – دانلود سوالات ارشد باستان شناسی 97
1133 – دانلود سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 97
1134 – دانلود سوالات ارشد مجموعه حسابداری 97
1137 – دانلود سوالات ارشد مطالعات زنان 97
1138 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 97
1139 – دانلود سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 97
1142 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مدیریت 97
1143 – دانلود سوالات ارشد مشاوره 97دفترچه زبان فرانسه
1144 – دانلود سوالات ارشد مدیریت دریایی 97
1145 – دانلود سوالات ارشد مجموعه امور فرهنگی 97
1146 – دانلود سوالات ارشد مجموعه محیط زیست 97
1148 – دانلود سوالات ارشد مدیریت MBA (مدیریت کسب و کار) 97
1152 – دانلود سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی 97
1153 – دانلود سوالات ارشد مدیریت اطلاعاتی 97
1156 – دانلود سوالات ارشد آماد 97
1160 – دانلود سوالات ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی 97
1161 – دانلود سوالات ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین 97

رشته های گروه علوم پایه آزمون ارشد ۹۷

1201 – دانلود سوالات ارشد علوم زمین (زمین شناسی) 97
1202 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 97
1203 – دانلود سوالات ارشد شیمی 97
1204 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک 97
1205 – دانلود سوالات ارشد مجموعه فوتونیک 97
1206 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
1207 – دانلود سوالات ارشد آمار 97
1208 – دانلود سوالات ارشد مجموعه ریاضی 97
1209 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 97
1213 – دانلود سوالات ارشد زیست شناسی گیاهی 97
1214 – دانلود سوالات ارشد زیست شناسی جانوری 97
1215 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست 97
1216 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 97
1217 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 97
1218 – دانلود سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم 97
1219 – دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی 97
1220 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی 97

رشته های گروه فنی و مهندسی آزمون ارشد ۹۷

1251 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی برق 97
1253 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نفت 97
1255 – دانلود سوالات ارشد مهندسی پلیمر 97
1256 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی 97
1257 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی شیمی 97
1258 – دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1259 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی صنایع 97
1262 – دانلود سوالات ارشد مهندسی در سوانح طبیعی 97
1263 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نقشه برداری 97
1264 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی عمران 97
1267 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 97
1268 – دانلود سوالات ارشد مهندسی معدن 97
1272 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97
1273 – دانلود سوالات ارشد نانوفناوری – نانومواد 97
1276 – دانلود سوالات ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97
1277 – دانلود سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر 97 + دفترچه شماره 2
1279 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 97
1283 – دانلود سوالات ارشد مهندسی نساجی 97
1285 – دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1286 – دانلود سوالات ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 97
1287 – دانلود سوالات ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 97
1290 – دانلود سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 97
1292 – دانلود سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 97
1293 – دانلود سوالات ارشد بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSE سال 97
1294 – دانلود سوالات ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 97

رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون ارشد ۹۷

1301 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مرتع و آبخیزداری 97
1302 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی آب 97
1303 – دانلود سوالات ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 97
1304 – دانلود سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی 97
1305 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97
1306 – دانلود سوالات ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 97
1307 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری) 97
1308 – دانلود سوالات ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 97
1309 – دانلود سوالات ارشد مجموعه علوم دام و طیور 97
1311 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی شیلات 97
1312 – دانلود سوالات ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 97
1313 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
1314 – دانلود سوالات ارشد حشره شناسی کشاورزی 97
1315 – دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 97
1317 – دانلود سوالات ارشد علوم و مهندسی محیط زیست 97
1319 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) 97
1321 – دانلود سوالات ارشد مدیریت کنترل بیابان 97
1322 – دانلود سوالات ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
1323 – دانلود سوالات ارشد اکوهیدرولوژی 97
1324 – دانلود سوالات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی 97
1325 – دانلود سوالات ارشد توسعه روستایی 97
1327 – دانلود سوالات ارشد مدیریت کشاورزی 97
1328 – دانلود سوالات ارشد مهندسی فضای سبز 97

رشته های گروه هنر آزمون ارشد ۹۷

1350 – دانلود سوالات ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 97
1351 – دانلود سوالات ارشد طراحی شهری 97
1352 – دانلود سوالات ارشد مجموعه معماری 97
1353 – دانلود سوالات ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی 97
1356 – دانلود سوالات ارشد نمایش عروسکی 97
1357 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 97
1358 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 97
1359 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97
1360 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای موسیقی 97
1361 – دانلود سوالات ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 97
1362 – دانلود سوالات ارشد طراحی صنعتی 97
1363 – دانلود سوالات ارشد فرش 97
1364 – دانلود سوالات ارشد طراحی پارچه و لباس 97

رشته های گروه دامپزشکی آزمون ارشد ۹۷

1501 – دانلود سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی 97
1502 – دانلود سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی 97
1503 – دانلود سوالات ارشد قارچ شناسی دامپزشکی 97
1504 – دانلود سوالات ارشد بافت شناسی دامپزشکی 97
1505 – دانلود سوالات ارشد باکتری شناسی دامپزشکی 97
1506 – دانلود سوالات ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی 97
1507 – دانلود سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 97
1509 – دانلود سوالات ارشد بیوشیمی بالینی 97
1510 – دانلود سوالات ارشد سم شناسی 97