کتاب قانون یار حقوق تجارت اثر وحید امینی از گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق تجارت به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون تجارت آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
  • تست های برگزیده حقوق تجارت همراه با پاسخنامه ازکلیه‌ی آزمون های حقوقی
  • همراه با سوالات حقوق تجارت آزمونهای وکالت
  • همراه با برخی قوانین خاص مرتبط با قانون تجارت
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
  • مناسب جهت بهره‌مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان