• نکات طلایی

  • برجسته سازی قانون

  • شرح مختصر قانون

  • تفکیک مباحث مهم

  • مرور و جمع بندی سریع

  • ویژه داوطلبان کلیه آزمونهای حقوقی (وکالت – قضاوت – مشاوران – کارشناسی ارشد – دکتری)

  • صفحات کاملا رنگی