مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مبانی طراحی معماری انتشارات نوآور اثر مهندس مهدی دریانی (جلد اول: شرح و درس)

کتاب مبانی طراحی معماری مهدی دریانی, به شرح جامع و کامل درس مبانی طراحی معماری برای داوطلبان آزمون های نظام مهندسی معماری می پردازد و شامل ویژگی های زیر می باشد:                                                                                                

  • الزامات قوانین و مقررات شهرسازی
  • ضوابط ساخت و ساز شهری
  • ضوابط شهرسازی و معماری برای معلولین
  • اصول طراحی مسکن