منابع ارشد مدیریت دولتی  در این صفحه از تحصیلات تکمیلی ارائه شده است. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می‌توانید با توجه به نیاز خود از یک یا ترکیبی از این کتاب‌ها جهت آمادگی منابع ارشد مدیریت دولتی ۹۸ استفاده نمایید.

منابع ارشد مدیریت دولتی 98 – کتابهای مجموعه سوالات و کتابهای جامع

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 98 – کتابها و منابع مالیه عمومی و بودجه

منابع کنکور ارشد مدیریت دولتی ۹۸ – کتابها و منابع مدیریت منابع انسانی

منابع ارشد مدیریت دولتی 98 – کتابها و منابع اقتصاد خرد و کلان

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۹۸ – کتابها و منابع تئوریهای مدیریت

منابع کنکور ارشد مدیریت دولتی 98 – کتابها و منابع ریاضی و آمار

منابع ارشد مدیریت دولتی ۹۸ – کتابها و منابع اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

منابع ارشد مدیریت دولتی 98 – کتابها و منابع زبان عمومی انگلیسی

منابع ارشد مدیریت دولتی ۹۸ – کتابها و منابع زبان تخصصی مدیریت