طراحی کتاب روانشناسی بالینی مدرسان شریف میکرو طبقه‌بندی شده به گونه ای است که برای دانشجویان دوره کارشناسی یکی از کتب درسی و برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد منبعی مفید باشد.

علاوه بر پوشش دادن کلی سرفصل‌ها، نکات تستی و کلیدی هر درس به همراه مثال های متعدد آورده شده.

پایان هر فصل سؤالات طبقه بندی شده کنکورهای آزاد و سراسری سال های قبل به همراه پاسخ تشریحی قرار داده شده است.

 انتهای کتاب شامل پاسخ تشریحی سؤالات آزمون سراسری دوره های اخیر و سه مرحله آزمون خودسنجی با سطوح دشواری A (ساده)، B (متوسط) و C (سخت) گنجانده شده.