کتاب مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایش ها) از سال 90 تا 98 با پاسخ های کاملا تشریحی اثر گروهی از مولفان انتشارات مدرسان شریف

کتاب تست ارشد روانشناسی مدرسان شریف به دلیل داشتن پاسخ های کاملا تشریحی بهمراه نکات آموشی مهم و کلیدی می‌تواند در فرصتی کوتاه مطالب درسی رشته روانشناسی را تا حدودی به دانشجو آموزش دهد و همچنین وسیله ای است برای یادآوری  آموخته های قبلی دانشجویان.