کتاب قانون یار آیین دادرسی مدنی اثر صابر خلیل نژاد کیاسری از گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار آیین دادرسی مدنی به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانونی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
  • تست های برگزیده آیین دادرسی مدنی همراه با پاسخنامه از آزمون های حقوقی
  • همراه با سوالات آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت و قضاوت 98
  • بهره‌گیری از آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی و …
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
  • مناسب جهت بهره مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان