کتاب قانون یار حقوق مدنی اثر عبدالله رضازاده پاشا از گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق مدنی به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون مدنی آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانون مدنی به همراه نکات برگزیده مربوطه در ذیل هر ماده
  • همراه با سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶
  • تست های برگزیده از کلیه‌ی آزمونهای حقوقی
  • دربردارنده قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱‍۳۳۹
  • دربردارنده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
  • دربردارنده قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
  • دربردارنده قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی
  • مناسب جهت بهره‌مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان