کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای شهری (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک – نظریه های جغرافیای سیاسی)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری

مشاهده و دانلود قستمی از کتاب سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 91 تا 99