کتاب مجموعه سوالات آزمون های ژئومورفولوژی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی – دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست دکتری ژئومورفولوژی