کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری جغرافیای سیاسی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (سوالات 7 سال آزمون دکتری دوره های اخیر)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک – نظریه های جغرافیای سیاسی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

دانلود بخشی از کتاب تست دکتری جغرافیای سیاسی