کتاب مجموعه سوالات آزمون های آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک های آب و هواشناسی – آب و هواشناسی عمومی و ایران)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست دکتری آب و هواشناسی (قلیم شناسی)