کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مهندسی برق کنترل ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

شامل سوالات دکتری مجموعه دروس تخصصی مهندسی برق کنترل ؛ استعداد تحصیلی دکتری ؛ زبان انگلیسی دکتری