کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مهندسی برق قدرت ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

شامل سوالات دکتری مجموعه کامل دروس تخصصی مهندسی برق قدرت ؛ زبان انگلیسی ؛ استعداد تحصیلی