خرید اینترنتی کتاب استعداد تحصیلی دکتری مدرسان شریف اثر حسین نامی (ویژه گروه فنی و مهندسی)

  • شرح جامع و کامل مباحث استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری

  • نکات مهم و کلیدی استعدد تحصیلصی دکتری

  • سوالات طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی