کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مهندسی برق مخابرات ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها

  • شامل سوالات مجموعه دروس تخصصی ؛ زبان انگلیسی ؛ استعداد تحصیلی