• شرح کامل مباحث درسی روشها و فنون تدریس مناسب آزمون های ارشد‏، دکتری و استخدامی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
  • سوالات منتخب روشها و فنون تدریس از آزمونهای ارشد سراسری و آزاد 78 تا 96
  • 1085 پرسش چهارگزینه ای شامل 815 سوال با پاسخ تشریحی و 270 سوال با پاسخ کلیدی
  • ارائه مطالب تستی به روش های ساده و طبقه بندی شده
  • ارائه 3 آزمون خودسنجی جهت آمادگی هرچه بهتر دانشجویان

قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان کتاب مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم