• آموزش کامل مطالب درسی روانشناسی تربیتی مناسب آزمونهای ارشد، دکتری و استخدامی آموزگار ابتدایی
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در بین مباحث هر فصل
  • ارائه مثال های تستی متعدد و متنوع در بین مباحث هر فصل
  • تست های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
  • بیش از 1225 پرسش چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی و کلیدی
  • ارائه مطالب تستی به روش های ساده و طبقه بندی شده
  • ارائه پاسخ تشریحی سوالات دکتری سراسری چندین سال اخیر
  • ارائه 3 آزمون خودسنجی روانشناسی تربیتی جهت آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان
  • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان کتاب مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم