• آموزش کامل مطالب درسی نکات مهم و کلیدی به همراه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون های سراسری و آزاد
  • 1055 پرسش چهارگزینه ای شامل 925 سوال با پاسخ تشریحی و 130 سوال با پاسخ کلیدی
  • ارائه مطالب تستی به روش های ساده و طبقه بندی شده
  • ارائه 3 آزمون خودسنجی جهت آمادگی هرچه بهتر دانشجویان
  • ارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری 95 و 96
  • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان کتاب مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم

در کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف‏، تمام مطالب و مفاهیم درسی به صورت کامل توضیح داده شده است و برای درک بهتر مطالب بعد از پایان هر مبحث چندین مثال قرار داده شده است.