• آموزش کامل مطالب درسی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی)
  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده در هر فصل
  • ارائه مثال های متنوع و متعدد تستی با پاسخ تشریحی به صورت میکروطبقه‌بندی شده در هر مبحث برای تثبیت و ماندگاری یادگیری شما
  • نگارش مطالب درسی در قالب چندین فصل
  • شامل بیش از 1100 پرسش چهارگزینه‌ای با پاسخ های تشریحی و کلیدی
  • سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد به‌ صورت طبقه‌بندی شده در پایان هر فصل
  • پاسخنامه کاملاً تشریحی آزمون های ارشد سراسری و آزاد دوره های قبل
  • ارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون دکتری سالهای قبل

مناسب برای آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم‌تربیتی و روانشناسی و داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل آموزگار ابتدایی