کتاب نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی هوشبری با پاسخ های واقعا تشریحی بهمراه نکات آموزشی

این کتاب مجموعه ای از نمونه آزمونهای برگزار شده ای است که طی سالهای 82 الی 95 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد و تربیت مدرس، برگزار گردیده است.

مطالعه این کتاب که در جمع آوری نمونه سوالات آن از معتبرترین آزمونها و در پاسخگویی نیز از بهترین منابع موجود استفاده گردیده است، به کلیه شرکت کننده های آزمون های استخدامی هوشبری و همچنین فارغ التحصیلان این رشته در سطوح کاردانی، کارشناسی و ارشد برای کنکور نیز توصیه می شود.